Перейти к содержимому


- - - - -

ЗУ "Про дорожній рух та його безпеку" (проект 28.02.2016)


Сообщений в теме: 91

#81 Жигуліст

 • ПМЖКраїна хохлобидла

Отправлено 05 Май 2016 - 13:07

Розділ XII. КОНТРОЛЬ ТА НАГЛЯД У СФЕРІ ДОРОЖНЬОГО РУХУ ТА ЙОГО БЕЗПЕКИ


Стаття 78. Завдання контролю у сфері дорожнього руху та його безпеки
Контроль у сфері дорожнього руху спрямований на забезпечення дотримання громадянами, а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, об'єднаннями, підприємствами та організаціями усіх форм власності вимог законодавства України щодо дорожнього руху та його безпеки.
Сусідня федерація не переживе другого терміну президентства Порошенка.

#82 Жигуліст

 • ПМЖКраїна хохлобидла

Отправлено 05 Май 2016 - 13:08

Стаття 79. Органи, що здійснюють контроль у сфері безпеки дорожнього руху
1. Контроль за дотриманням законодавства про дорожній рух та його безпеку, діяльністю, плануванням, виконанням заходів з безпеки дорожнього руху, дотриманням вимог екологічної безпеки підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та господарювання здійснює Кабінет Міністрів України, Міністерство внутрішніх справ України, Національна поліція України, а також центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізацію державної політики у сфері транспорту, безпеки на наземному транспорті, дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами (державний контроль), інші центральні органи виконавчої влади (відомчий контроль), місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених цим Законом.
2. До компетенції Міністерства внутрішніх справ у сфері дорожнього руху та його безпеки належить здійснення контролю за:
1) дотриманням вимог законодавства уповноваженими представниками Державного реєстратора, що здійснюють державну реєстрацією (перереєстрацією) транспортних засобів, видають свідоцтва про державну реєстрацію транспортних засобів;
2) дотриманням вимог законодавства суб’єктами господарювання, що здійснюють продаж транспортних засобів і складових частин до них, що мають ідентифікаційні номери;
3) виготовленням та переобладнанням транспортних засобів;
4) роботою та наповненням Державного реєстру безпеки дорожнього руху та відповідністю його законодавству;
5) відповідністю технічних засобів та автоматизованих систем керування дорожнім рухом вимогам правил, норм, нормативів та стандартів у сфері безпеки дорожнього руху;
6) дотриманням умов використання технічних засобів контролю, фіксації або припинення правопорушень у сфері дорожнього руху та його безпеки, у тому числі працюючих в автоматичному режимі.
3. Безпосередній контроль і спостереження за дорожнім рухом та його безпекою покладається на уповноважений підрозділ Національної поліції України.
4. До компетенції уповноваженого підрозділу Національної поліції України у сфері дорожнього руху та його безпеки також належить здійснення контролю за:
1) виконанням учасниками дорожнього руху вимог цього Закону;
2) правомірністю експлуатації транспортних засобів на вулично-дорожній мережі;
3) технічним станом транспортних засобів під час їх експлуатації на вулично-дорожній мережі;
4) відповідністю номерних знаків транспортних засобів, які підлягають державній реєстрації, вимогам правил, норм, нормативів та стандартів щодо дорожнього руху та його безпеки;
5) дотриманням вимог законодавства щодо дорожнього перевезення небезпечних вантажів та руху транспортних засобів, вагові та/або габаритні параметри яких перевищують нормативні;
6) дотриманням вимог законодавства щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища колісними транспортними засобами;
7) наявністю під час експлуатації транспортних засобів договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;
8) результатами проведення обов'язкової перевірки придатності транспортних засобів до експлуатації;
9) наявністю в транспортних засобах контрольних пристроїв (тахографів)та пристроїв обмеження швидкості;
10) правомірністю використання та дотриманням вимог діючих стандартів при застосуванні на транспортних засобах спеціальних звукових і світлових сигнальних пристроїв, світлових покажчиків та розпізнавальних знаків автомобілів аварійної служби, а також нанесенні синьо-жовтих горизонтальних смуг на зовнішніх бокових поверхнях транспортних засобів.
5. До компетенції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту та дорожнього господарства, належить здійснення контролю за додержанням вимог законодавства та умов ліцензії суб’єктами господарювання, що здійснюють:
1) будівництво автомобільних доріг, вулиць і залізничних переїздів;
2) дорожнє перевезення пасажирів, а також великовагових, великогабаритних та небезпечних вантажів.
5.1. До компетенції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту та дорожнього господарства,належитьконтроль за дотриманням вимог правил, норм і стандартів при будівництві, реконструкції, ремонті та утриманні автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, проведенні інших робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг або червоних ліній міських вулиць і доріг.
5.2.До компетенції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту та дорожнього господарства,також належить здійснення контролю за дотриманням вимог законодавствасуб’єктами господарювання, що здійснюють:
1) експлуатацію міського автомобільного таелектричного транспорту;
2) виготовлення транспортних засобів;
3) обов'язкову перевірку придатності транспортних засобів до експлуатації;
4) установлення, технічне обслуговування контрольних пристроїв (тахографів) та обмежувачів швидкості в автотранспортних засобах.
6. До компетенції центрального органу виконавчої влади у сфері освіти та науки відносно дорожнього руху та його безпеки належить здійснення контролю за додержанням правил, норм і стандартівзакладами освіти, що здійснюютьнавчання, перенавчання і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів.
7. До компетенції центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров'я за цим Законом належить здійснення контролю за додержанням законодавства та ліцензійних умов суб’єктами господарювання, що здійснюють:
1) психофізіологічне тестування та медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів для виявлення здатності до керування транспортними засобами;
2) огляд водіїв транспортних засобів з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під дією лікарських препаратів, що впливають на здатність до керування;
3) надання медичної допомоги постраждалим учасникам дорожнього руху.
8. До компетенції органів місцевого самоврядування та органів місцевої виконавчої влади належить здійснення контролю за:
1) діяльністю розміщених на території обслуговування підприємств, установ, організацій усіх форм власності та господарювання щодо планування та виконання заходів з безпеки дорожнього руху, рішень органів державної виконавчої влади про дорожній рух та його безпеку, вимог екологічної безпеки;
2) дотриманням визначених правилами паркування транспортних засобів вимог щодо розміщення, обладнання та функціонування майданчиків для паркування;
3) додержанням водіями транспортних засобів правил зупинки, стоянки або паркування.
Сусідня федерація не переживе другого терміну президентства Порошенка.

#83 Жигуліст

 • ПМЖКраїна хохлобидла

Отправлено 05 Май 2016 - 13:08

Стаття 80. Нагляд за дорожнім рухом та його безпекою
1. Під наглядом за дорожнім рухом слід розуміти візуальний або за допомогою спеціальних технічних засобів (приладів), які мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, у тому числі працюючих в автоматичному режимі, нагляд за дотриманням учасниками дорожнього руху встановлених правил, норм, нормативів та стандартів у сфері безпеки дорожнього руху, доцільністю та ефективністю організації дорожнього руху.
2. Візуальний нагляд за дорожнім рухом та його безпекою може бути відкритим або прихованим і здійснюється поліцейськими Національної поліції України під час:
- патрулювання з використанням транспортних засобів чи в пішому порядку;
- несення служби на постах (у тому числі стаціонарних);
- здійснення регулювально-розпорядчих дій.
3. Під час візуального нагляду за дорожнім рухом та його безпекою з метою фіксації подій з ознаками порушень Правил дорожнього руху поліцейські мають право використовувати спеціальні технічні засоби (прилади), які мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису чи засоби фото- і кінозйомки, відеозапису.
4. Забороняється застосування технічних засобів (приладів), які не відповідають вимогам технічних регламентів, затверджених Кабінетом Міністрів України.
5. При порушенні учасником дорожнього руху вимог законодавства поліцейський уживає заходів щодо припинення правопорушення у передбачений законодавством спосіб.
6. Порядок нагляду за дорожнім рухом та його безпекою, порядок застосування спеціальних технічних засобів, що використовуються для фіксації правопорушень, визначається та затверджується Міністерством внутрішніх справ України.
Сусідня федерація не переживе другого терміну президентства Порошенка.

#84 Жигуліст

 • ПМЖКраїна хохлобидла

Отправлено 05 Май 2016 - 13:08

Стаття 81. Порядок впровадження, експлуатації та вимоги до системи фіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі
1. Система фіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі (далі – Система) – це сукупність процессуальних, організаційно-технічних заходів та спеціального обладнання, призначених для автоматичної (без участі людини) фіксації правопорушень у сфері дорожнього руху та його безпеки, спрямованих на підвищення ефективності контролю за дорожнім рухом та його безпекою, а також стимулювання законослухняної поведінки учасників дорожнього руху шляхом додержання принципу невідворотності покарання за скоєні у цій сфері правопорушення.
2. Система має відповідати вимогам законодавства України про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах щодо захисту службової інформації, що належить державі, а також Закону України "Про захист персональних даних".
3. Забезпечення інформування учасників дорожнього руху про фіксацію правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі здіюснюється Національною поліцією шляхом розміщення відповідної інформації на своєму офіційному сайті та в засобах масової інформації, а також шляхом встановлення відповідних дорожніх знаків.
4. Система складається з Автоматичної системи виявлення і фото/відео фіксації подій з ознаками порушення правил дорожнього руху і Автоматизованої системи обробки подій з ознаками порушення правил дорожнього руху (далі – ПДР).
5. Автоматична система виявлення і фото/відео фіксації подій з ознаками порушення ПДР складається з мережі автономних контрольно-вимірювальних засобів з функцією фотовідеофіксації (далі – контрольно-вимірювальні засоби) та їх комплексів, які є складовою дорожньої інфраструктури і встановлюються безпосередньо на автомобільних дорогах загального користування, дорогах та вулицях населених пуктів та залізничних переїздах та забезпечують передачу інформації про зафіксовану подію з ознаками правопорушення захищеними каналами зв’язку до Автоматизованої системи обробки подій.
6. Автоматизована системи обробки подій з ознаками порушення ПДР складається з серверу (серверів) накопичення даних про події, що мають ознаки порушень ПДР, сервера Центру автоматизованої обробки подій зі спеціалізованим програмним забезпеченням і автоматизованих робочих місць посадових осіб Національної поліції, засобів автоматизації друку постанов і пакування поштових конвертів, підсистеми процесінгового (білінгового) центру і клієнтського серверу.
7. Центр автоматизованої обробки подій– підрозділ Національної поліції України, який є утримувачем автоматизованої системи обробки даних, забезпечує її функціонування, супровід технічного та програмного забезпечення. Уповноважені працівники Центру автоматизованої обробки подій мають право виносити рішення щодо накладання адміністративних стягнень по справах про адміністративне правопорушення на підставі даних, зафіксованих засобами автоматичної фотовідеофіксації.
8. Мережа контрольно-вимірювальних засобів, що забезпечують роботу Автоматичної системи виявлення і фото/відео фіксації подій з ознаками порушення правил дорожнього руху, відповідно до місць встановлення може бути загальнодержавною або місцевою.
8.1. Загальнодержавна мережа контрольно-вимірювальних засобів – впроваджується за ініціативи та за участю уповноваженого підрозділу Національної поліції на автомобільних дорогах загального користування державного значення за погодженням із власником доріг.
8.2. Місцева мережа контрольно-вимірювальних засобів – впроваджується за ініціативи та за участі органів місцевого самоврядування, за погодженням з уповноваженим підрозділом Національної поліції, на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення, вулицях і дорогах міст та інших населених пунктів.
8.3. Мережа контрольно-вимірювальних засобів на прехрещеннях залізничних колій з автомобільними дорогами загального користування або вулицями в населених пунктах є складовою загальнодержавної мережі, впроваджуються за ініціативи та за участю уповноваженого підрозділу Національної поліції за погодженням із власником залізничної колії.
9. За місцем розміщення та способом використання контрольно-вимірювальні засоби можуть бути:
стаціонарними –розміщуються на об’єктах вулично-дорожньої мережі по зовнішньому периметру доріг або над ними, використовуються в безперервному режимі;
рухомими –розміщуються на об’єктах вулично-дорожньої мережі по зовнішньому периметру доріг або над ними з можливістю ротації, використовуються протягом обмеженого проміжку часу на ділянці контролю шляхом ротації зон контролю;
мобільними –розміщуються на борту транспортних засобів підрозділів патрульної поліції, використовуються виключно представниками патрульної поліції.
10. Фактичні дані, що надають контрольно-вимірювальні засоби, повинні бути належними і достатніми для визначення суті правопорушення та його правової оцінки.
11. У відповідності до Закону України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності” основні вимоги до контрольно-вимірювальних засобів і процедури оцінки їх відповідності мають відповідати Технічному регламенту до спеціальних технічних засобів, що дають змогу здійснювати фотозйомку або відеозапис в автоматичному режимі та функціонують згідно із законодавством про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах (технічний регламент). Технічний регламент затверджується Кабінетом Міністрів України.
11.1. Оцінку відповідності контрольно-вимірювальних засобів здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності, або акредитовані ним випробувальні лабораторії виробників.
11.2.Надання на ринку, застосування та експлуатація контрольно-вимірювальних засобів, як законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, які не відповідають цим вимогам, а також без наявності діючих документів про відповідність та знаків відповідності забороняється.
12. Основні функції Системи:
- створювання фото/відеоряду під час фіксації події з ознаками порущення ПДР з подальшою їх передачею захищеними каналами зв’язку до серверу (серверів) накопичення даних про події, що мають ознаки порушень ПДР та серверу автоматизованої системи обробки даних;
- доступ до персональних баз даних власників транспортних засобів;
- доступ до платіжних систем (білінгу);
- автоматизований аналіз фактичних даних;
- захист від видалення фактичних даних;
- автоматизоване формування постанови про адміністративне порушення;
- антикорупційний захист від видалення відбракованих фактичних даних;
- публікація постанов разом з фактичними даними на клієнтському сервері;
- інформування власників транспортних засобів (уповноважених ними осіб) про правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, вчинені на належних їм транспортних засобах;
- інформування за допомогою електронних засобів зв'язку власника транспортного засобу або уповноваженої ним особи (осіб) про накладання стягнення;
- друк та надсилання поштового повідомлення власнику про накладання стягнення;
- контроль за сплатою накладених штрафів шляхом отримання інформації від банківських установ каналами електронного зв'язку, а у разі відсутності інформації про сплату штрафу - інформування уповноваженої посадової особи для вжиття відповідних заходів реагування;
- здійснення автоматизованого обліку накладених та сплачених штрафів;
- надання доступу до фактичних даних на вимогу суду.
13. Джерелами фінансування системи фіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі можуть бути кошти державного та місцевих бюджетів, виділені в порядку та обсягах, передбачених законодавством, кошти спеціального державного та спеціальних місцевих бюджетних фондів безпеки дорожнього руху, передбачених статтею 20 цього Закону, кошти приватних інвесторів, у тому числі залучені за моделлю державно-приватного партнерства у формі спільної діяльності, залучені кошти, включаючи кредити банків та інших фінансово-кредитних установ, а також кошти з інших джерел, не заборонених законодавством.
14. Право власності на всі складові Системи, включно із мережею контрольно-вимірювальних засобів, створеною або розбудованою в рамках державно-приватного партнерства, належить державному партнеру.
15. У відповідності до вимог статті 279-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення за бажанням власника транспортного засобу (уповноваженої ним особи) інформація про фіксацію в автоматичному режимі події з ознаками адміністративного правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, вчиненого на належному йому транспортному засобі, може передаватися з використанням повідомлень рухомого (мобільного) зв’язку або електронної пошти.
Термін передачі такої інформації не повинен перевищувати 5 хвилин з моменту ідентифікації транспортного засобу.
16. Для отримання інформації про фіксацію в автоматичному режимі події з ознаками адміністративного правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху власник транспортного засобу (уповноважена ним особа) звертається з відповідною заявою, у тому числі в електронному вигляді, до будь-якого сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України, зазначивши у ній бажаний спосіб отримання інформації та вказавши абонентський номер рухомого (мобільного) зв’язку або адресу електронної пошти.
На підставі заяви власника транспортного засобу (уповноваженої ним особи) інформація про абонентський номер рухомого (мобільного) зв’язку або адресу електронної пошти власника транспортного засобу (уповноваженої ним особи) безоплатно вноситься до Державного реєстру безпеки дорожнього руху, передбаченого статтею 82 цього Закону.
17. Оплата послуг мобільних операторів, пов’язаних з передачею інформації про фіксацію в автоматичному режимі події з ознаками адміністративного правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху на засоби рухомого (мобільного) зв’язку, здійснюються за рахунок особи, яка виявила бажання отримувати таку інформацію.
18. Порядок вручення постанови про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, порядок та особливості притягнення до адміністративної відповідальності, а також порядок виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі визначаються Кодексом України про адміністративні правопорушення.
Сусідня федерація не переживе другого терміну президентства Порошенка.

#85 Жигуліст

 • ПМЖКраїна хохлобидла

Отправлено 05 Май 2016 - 13:09

Стаття 82. Облік та реєстрація процесів, пов’язаних з дорожнім рухом та його безпекою
1. Облік та реєстрація процесів, пов’язаних з дорожнім рухом та його безпекою, здійснюється за допомогоюДержавного реєстру безпеки дорожнього руху, щомає відповідати вимогам технічного регламенту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, і якийпредставляє собою сукупність організаційно-розпорядчих заходів, програмно-технічних та інформаційно-телекомунікаційних засобів, що забезпечують обробку інформації (уведення, приймання, отримання, передавання, реєстрація, зберігання) та автоматизований доступ до інформаційних ресурсів (баз даних) суб’єктів системи.
2. Метою Державного реєстру безпеки дорожнього руху є вдосконалення організації визначених законодавством облікових та реєстраційних процесів, які здійснюються органами державної влади, що за цим Законом берутьучасть у формуванні та реалізації державної політики у сфері дорожнього руху та його безпеки.
3. Призначення Державного реєстру безпеки дорожнього руху – інформаційно-аналітичне та організаційно-технологічне забезпечення службової діяльності органів державної влади, що беруть участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері дорожнього руху та його безпеки, а також у сфері транспорту та дорожнього господарства й інших, пов‘язаних з безпекою дорожнього руху сферах.
4. Порядок та умови доступу користувачів до Державного реєстру безпеки дорожнього руху визначаються Кабінетом Міністрів України.
5. Основними завданнями Державного реєстру безпеки дорожнього руху є:
1) автоматизація процесів обліку отриманої інформації, обробки інформаційних запитів, пошук та відбір необхідної інформації;
2) виконання інформаційно-пошукових заходів, проведення аналітичних досліджень;
3) наскрізний контроль за своєчасністю і повнотою надання первинних облікових та інформаційно-пошукових документів, проведення аналізу їх повноти, сумісності та об’єктивності.
6. Інформаційними ресурсами (об’єктами обліку) Державного реєстру безпеки дорожнього руху є об’єктивно поєднаний набір відомостей, що безпосередньо стосується реєстрації, обліку та контролю транспортних засобів, їх власників та адміністративних правопорушень у сфері дорожнього руху, а також інших подій, які накопичуються в процесі службової діяльності органів державної влади, що беруть участьу формуванні та реалізації державної політики у сфері дорожнього руху та його безпеки.
7. До складу інформаційних ресурсів Державного реєстру безпеки дорожнього руху належать відомості щодо:
1) державної реєстрації, перереєстрації та обліку транспортних засобів, оформлення і видачі реєстраційних документів, присвоєних літеро-числових значень номерних знаків транспортних засобів;
2) проведення обов'язкової перевірки придатності транспортних засобів до експлуатації;
3) екзаменаторів, які здійснюють прийом іспитів на отримання права керування транспортними засобами;
4) результатів приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами, а також права перевезення пасажирів,великовагових, великогабаритних та небезпечних вантажів;
5) обліку виданих посвідчень водія;
6) результатів проведення попередніх, періодичних і позачергових медичних оглядів водіїв;
7) обліку дорожньо-транспортних пригод;
8) обліку адміністративних правопорушень у сфері дорожнього руху та його безпеки, у тому числі зафіксованих за допомогою технічних засобів, що працюють в автоматичному режимі;
9) видачі та обліку дозволів на встановлення та використання спеціальних світлових і звукових сигнальних пристроїв;
10) обліку спеціальної продукції.
8. На базі Державного реєстру безпеки дорожнього руху Міністерство внутрішніх справ проводить облік суб’єктів господарювання, що здійснюють:
1) продаж транспортних засобів і складових частин до них, що мають ідентифікаційні номери;
2) виробництво номерних знаків для транспортних засобів;
3) державну реєстрацією (перереєстрацією) транспортних засобів, видачу свідоцтв про реєстрацію та номерних знаків;
4) приймання іспитів на отримання права керування транспортними засобами, а також права перевезення пасажирів, великовагових, великогабаритних та небезпечних вантажів.
8.1.На базі Державного реєстру безпеки дорожнього руху Міністерство внутрішніх справ також здійснює облік:
1) актів приймання-передавання транспортних засобів, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, посвідчень водіїв, а такожтранзитних номерних знаків транспортних засобів;
2) колісних транспортних засобів, що підлягають державній та відомчій реєстрації, а також їхніх власників;
3) дорожньо-транспортних пригод;
4) адміністративних правопорушень у сфері дорожнього руху та його безпеки.
9. На базі Державного реєстру безпеки дорожнього рухуцентральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту та дорожнього господарства здійснює облік суб’єктів господарювання, що здійснюють:
1) експлуатацію міського автомобільного та електричного транспорту;
2) дорожнє перевезення пасажирів, великовагових, великогабаритних та небезпечних вантажів;
3) обов'язкову перевірку придатності транспортних засобів до експлуатації;
4) установлення та технічне обслуговування контрольних пристроїв (тахографів) та обмежувачів швидкості в автотранспортних засобах;
5) проведення сертифікаційних випробувань дорожньо-транспортних засобів;
6) діяльність у сфері будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг, вулиць і залізничних переїздів.
9.1.Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту та дорожнього господарства здійснює також облік:
1) адміністративних правопорушень у сфері надання послуг з перевезення пасажирів або вантажу;
2) договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;
3) об'єктів дорожнього сервісу.
10. На базі Державного реєстру безпеки дорожнього рухуцентральний орган виконавчої влади у галузі освіти і науки здійснює облікзакладів освіти, що здійснюютьнавчання, перенавчання і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів.
11. На базі Державного реєстру безпеки дорожнього рухуцентральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров’я проводить облік суб’єктів господарювання, що здійснюють:
1) проведення психофізіологічних тестів та медичних оглядів на виявлення розумової та фізичної придатності осіб до керування транспортними засобами;
2) огляд водіїв транспортних засобів з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під дією лікарських препаратів, що впливають на здатність до керування транспортними засобами.
12. Інформація, що обробляється в Державному реєстрі безпеки дорожнього руху, відноситься до державного інформаційного ресурсу і підлягає захисту відповідно до вимог законодавства України.
13. Утримувачем і розпорядником Державного реєстру безпеки дорожнього руху є уповноважений підрозділ Міністерства внутрішніх справ України. Завданням розпорядника є керування Державним реєстром безпеки дорожнього руху та відповідними складовими системами, контроль за формуванням та підтриманням в актуальному стані інформаційних ресурсів, надання користувачам прав доступу до Державного реєстру безпеки дорожнього руху.
14. Користувачами Державного реєстру безпеки дорожнього руху є уповноважені представники органів державної влади, що беруть участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері дорожнього руху та його безпеки, а також у сфері транспорту та дорожнього господарства й інших, пов‘язаних з безпекою дорожнього руху сферах, інших державних і недержавних установ та організацій, суб'єкти господарюваннята громадяни, яким у встановленому порядку надані відповідні права доступу до інформації в цій системі.
15. Інформація про зареєстровані транспортні засоби та їх власників, що міститься у Державному реєстрі безпеки дорожнього руху,є відкритою та загальнодоступною.
15.1.Утримувач та розпорядник Державного реєстру безпеки дорожнього руху забезпечує реалізацію права кожного громадянина знайомитися з інформацією про себе, яка зберігається в інформаційних підсистемах Державного реєстру безпеки дорожнього руху.
15.2.Для фізичних та юридичних осіб, які в паперовій формі подали заяву особисто або направили її поштою (чи в електронномувигляді за умови ідентифікації таких осіб з використанням електронного цифрового підпису або іншого альтернативного засобу ідентифікації особи) уповноваженим органам Міністерства внутрішніх справ України, інформація з Державного реєстру безпеки дорожнього руху надається шляхом пошуку за суб’єктом (власником транспортного засобу) в електронній формі через офіційний веб-сайт утримувача та розпорядника Державного реєстру безпеки дорожнього руху. Інформація з Державного реєстру безпеки дорожнього руху надається на безоплатній основі, у порядку і за формою, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.
15.3.За запитом посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, судів, органів внутрішніх справ, органів прокуратури, органів Служби безпеки України, адвокатів, нотаріусів у зв’язку із виконанням ними повноважень, визначених законодавством, інформація з Державного реєстру безпеки дорожнього руху надається за суб’єктом (власником транспортного засобу) чи за державним номерним знаком у письмовій або електронній формі шляхом безпосереднього доступу до Державного реєстру безпеки дорожнього руху за умови ідентифікації відповідної посадової особи за допомогою електронного цифрового підпису.Порядок доступу до Державного реєстру безпеки дорожнього руху визначається Кабінетом Міністрів України.
15.4. За заявою власника чи іншого правовласникаорган реєстрації та обліку транспортних засобів надає інформацію про осіб, які отримали відомості про зареєстрований транспортний засіб, що йому належить.
15.5. Інформація про зареєстрований транспортний засіб чи його власника, отримана в електронній чи паперовій формі відповідно до законодавства за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру безпеки дорожнього руху, є офіційною та використовується відповідно до законодавства.
Сусідня федерація не переживе другого терміну президентства Порошенка.

#86 Жигуліст

 • ПМЖКраїна хохлобидла

Отправлено 05 Май 2016 - 13:09

Розділ XIII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ДОРОЖНІЙ РУХІ ЙОГО БЕЗПЕКУ


Стаття 83. Відповідальність за порушення законодавства про дорожній рух та його безпеку
1. Юридичні та фізичні особи, винні в порушенні законодавства про дорожній рух та його безпеку, відповідних правил, норм, нормативів і стандартів, несуть відповідальність згідно з законодавством України.
2. Усі примірники творів, матеріальних комп’ютерних програм та інших носіїв інформації, що містять неофіційні переклади цього Закону, коментарі до нього або навчально-методичні матеріали на основі цього Закону, виготовлені або відтиражовані всупереч вимогам частини п’ятнадцятої статті 12 цього Закону, вважаються небезпечною продукцією та підлягають конфіскації.
Відповідальність посадових осіб за умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції передбачена статтею 227 Кримінального кодексу України.
3. Юридична та фізична особи в разі притягнення до відповідальності за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, мають право зворотної вимоги (регресу) до особи, яка керувала транспортним засобом у момент учинення правопорушення.
4. За наявності належних доказів учасники дорожнього руху звільняються від адміністративної відповідальності за порушення вимог цього Закону у разі, якщо таке порушення сталося під час руху внаслідок непередбачених та(або) незаконних дій інших учасників дорожнього руху, абоякщо таке порушення було спричинено неналежним станом автомобільних доріг (вулиць), технічних засобів організації дорожнього руху (порушенням вимог діючих норм, нормативів, стандартів та правил).
5. Учасник дорожнього руху, якому було створено аварійну ситуацію іншим учасником руху, що підтверджено належними та допустимими доказами (фото-, кіно- або відеозаписом, показами свідків, висновком експертизи тощо), і який до потрапляння в аварійну обстановку рухався без порушення вимог цього Закону, не може бути визнаний винним у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди тільки у зв'язку із неуникненням такої пригоди у створеній іншим учасником руху аварійній ситуації.
6. Водій не може бути визнаний винним у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди у випадку, якщо він рухався без порушення вимог цього Закону, а дорожньо-транспортна пригода сталася внаслідок невідповідності стану дороги або залізничного переїзду вимогам відповідних правил, норм та стандартів.
7. Виключається кримінальна відповідальність водія, який порушив правила дорожнього руху вимушено, через створення аварійної ситуації іншим учасником дорожнього руху.
Сусідня федерація не переживе другого терміну президентства Порошенка.

#87 Жигуліст

 • ПМЖКраїна хохлобидла

Отправлено 05 Май 2016 - 13:10

Розділ XIV. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ


1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, окрім статтей 6 та 24, а також розділів VII, VIII, IX, X, XI, XII цього Закону.
2. Через три місяці з дня опублікування чинності набирає розділ XII цього Закону.
3. Через шість місяців з дня опублікування чинності набирають статті 6 та 24, а також розділи VII, VIII, IX, X, XI цього Закону.
4. Із набранням чинності цим Законом, закон України 3353-12"Про дорожній рух", а також постанова Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року №1306 "Про правила дорожнього руху"втрачають свою силу.
5. До приведення законів та інших нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом вони застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.
6. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом та відповідно до своїх повноважень забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону.

Голова Верховної Ради України В. Гройсман
Сусідня федерація не переживе другого терміну президентства Порошенка.

#88 Жигуліст

 • ПМЖКраїна хохлобидла

Отправлено 05 Май 2016 - 13:10

ДОДАТКИ

до проекту Закону "Про дорожнійрухійогобезпеку"


Додаток 1

СИГНАЛИ РЕГУЛЮВАЛЬНИКА


Сусідня федерація не переживе другого терміну президентства Порошенка.

#89 Жигуліст

 • ПМЖКраїна хохлобидла

Отправлено 05 Май 2016 - 13:11

Додаток2

СВІТЛОФОРИ


Світлофори та їх застосування повинні відповідати вимогам Конвенції про дорожні знаки і сигнали (Відень, 1968 р.), Європейської угоди, що доповнює цю Конвенцію (Женева, 1971 р.), і розробленого на їх положеннях національного стандарту ДСТУ 4092.
Сусідня федерація не переживе другого терміну президентства Порошенка.

#90 Жигуліст

 • ПМЖКраїна хохлобидла

Отправлено 05 Май 2016 - 13:12

ДОРОЖНІ ЗНАКИ


Дорожні знаки та їх застосування повинні відповідати вимогам Конвенції про дорожні знаки і сигнали (Відень, 1968 р.),Європейської угоди, що доповнює цю Конвенцію (Женева, 1971 р.), і розробленого на їх положеннях національного стандарту.
1. Дорожні знаки повинні розташовуватись так, щоб їх добре бачили учасники дорожнього руху як у світлий, так і в темний час доби. При цьому вони не повинні бути закриті від учасників дорожнього руху будь-якими перешкодами (зеленими насадженнями, щоглами зовнішнього освітлення тощо).
Під час розташування дорожніх знаків повинна бути забезпечена спрямованість інформації, яку вони передають, тільки до тих учасників руху, для яких її призначено.
На ділянках доріг, де дорожню розмітку важко побачити (сніг, бруд тощо) або не можна віднови­ти, повинні бути установлені відповідні за змістом дорожні знаки.
2. Дорожні знаки повинні встановлюватись з правого боку дороги поза проїзною частиною та узбіччям (допускається установлювати на присипній бермі), на тротуарі, розділювальній смузі, газоні тощо та над дорогою, крім випадків, що спеціально обумовлені національним стандартом. На дорогах з двома і більше смугами для руху в одному напрямку знаки повинні дублюватись. Необхідність дублювання знаків визначають залежно від конкретних дорожніх умов. Дублюючі знаки повинні установлюватись на розділювальній смузі, а у разі її відсутності – над дорогою або на лівому боці дороги, якщо для руху у зустрічному напрямку є не більше ніж дві смуги.
3. Знаки із світлоповертальною поверхнею повинні застосовуватись на ділянках доріг без ста­ціонарного освітлення, знаки з внутрішнім освітленням – на ділянках доріг із стаціонарним освітлен­ням, увімкненим на весь темний час доби.
Знаки із світлоповертальною поверхнею допускається застосовувати на ділянках доріг із стаціо­нарним освітленням, якщо буде забезпечено видимість знаків з відстані не менш ніж 100 м як у світлий, так і в темний час доби.
4. В зоні розташування дорожніх знаків заборонено розміщувати плакати, афіші й установлювати пристосування, які або можуть бути прийняті за дорожнізнаки чи інші пристосування для регулювання руху, або можуть зменшувати їхню видимість чи ефективність, або засліплювати водіїв, або відволікати їхню увагу, створюючи тим самим небезпеку для дорожнього руху.
Заборонено розміщувати на знаку або його опорі що-небудь, що не має відношення до цього дорожнього знака або пристосування.
5. Дорожні знаки, застосування яких було викликане причинами тимчасового характеру (дорожньо-ремонтні роботи, сезонні особливості руху тощо), повинні виконуватися на жовтому тлі або уста­новлюватися на щитах жовтого кольору. Ці знаки повинні бути негайно демонтовані після усунення зазначених причин тимчасо­вого характеру. При цьому знаки допускається закривати чохлами.
6. В одному поперечному перетині дороги допускається встановлювати не більше як три зна­ки, без урахування дублюючих знаків і табличок до дорожніх знаків.
Черговість розміщення знаків різних груп на одній опорі (зверхувниз або зліванаправо) повинна бути наступна: знаки пріоритету – попереджувальні знаки – наказові знаки – заборонні знаки – інформаційно-вказівні знаки – знаки сервісу.
У разі розміщення на одній опорі знаків однієї групи, їх розташовують відповідно до номера зна­ка в групі.
7. Встановлення чи демонтаж дорожніх знаків без узгодження з відповідним підрозділомдержавного органу влади, що забезпечує безпеку дорожнього руху, заборонено.

1. Попереджувальні знаки


1.1"Небезпечний поворот праворуч".
1.2 " Небезпечний поворот ліворуч".
Знаки 1.1 і 1.2 попереджають про заокруглення дороги радіусом менше 500 м поза населеними пунктами і менше 150 м – у населених пунктах або про заокруглення з обмеженою оглядовістю.
1.3.1, 1.3.2 "Декілька поворотів". Ділянка дороги з двома і більше розташованими один за одним небезпечними поворотами: 1.3.1 – з першим поворотом праворуч, 1.3.2 – з першим поворотом ліворуч.
1.4.1-1.4.3 "Напрямок повороту". Знаки (1.4.1 – рух праворуч, 1.4.2 – рух ліворуч) показують напрямок повороту дороги, позначеної знаками 1.1 і 1.2(1.3.1 і 1.3.2), напрямок об'їзду перешкоди на дорозі, а знак 1.4.1, крім того, – напрямок об'їзду центра перехрестя з круговим рухом; знак 1.4.3 (рух праворуч або ліворуч) показує напрямок руху на Т-подібних перехрестях, розгалуженнях доріг або об'їзду ділянки дороги, що ремонтується.
1.5.1-1.5.3 "Звуження дороги". Знак 1.5.1 – звуження дороги з обох боків, 1.5.2 – з правого, 1.5.3 – з лівого боку.
1.6 "Крутий підйом".
1.7 "Крутий спуск". Знаки 1.6 і 1.7 попереджають про наближення до підйому або спуску, на якому діють вимоги статті 70 цього Закону.
1.8 "Виїзд на набережну або берег". Виїзд на берег водойми, у тому числі на поромну переправу (застосовується з табличкою 7.11).
1.9 "Тунель". Наближення до споруди, що не має штучного освітлення, оглядовість в'їзного порталу якої обмежена або на під'їзді до неї звужена проїзна частина.
1.10 "Нерівна дорога". Ділянка дороги, що має нерівності проїзної частини – хвилястості, напливи, спучування.
1.11 "Пагорб". Ділянка дороги з буграми, напливами чи неплавним стикуванням конструкцій мостів. Знак також може застосовуватися перед штучно створюваними буграми у місцях, де необхідно примусово обмежити швидкість руху транспортних засобів (небезпечні виїзди з прилеглих територій, місця з інтенсивним рухом дітей через дорогу тощо).
1.12 "Вибоїна". Ділянка дороги з вибоїнами чи просіданнями дорожнього покриття на проїзній частині.
1.13 "Слизька дорога". Ділянка дороги з підвищеною слизькістю проїзної частини.
1.14 "Викидання кам'яних матеріалів". Ділянка дороги, на якій можливе викидання гравію, щебеню тощо з-під коліс транспортних засобів.
1.15 "Небезпечне узбіччя". Підвищене, занижене, зруйноване узбіччя або узбіччя, на якому виконуються ремонтні роботи.
1.16 "Падіння каміння". Ділянка дороги, на якій можуть бути падіння каміння, обвали, зсуви.
1.17 "Боковий вітер". Ділянка дороги, на якій можливі сильний боковий вітер або його раптові пориви.
1.18 "Низьколітаючі літаки". Ділянка дороги, яка проходить поблизу аеродрому або над якою літаки чи вертольоти пролітають на невеликій висоті.
1.19 "Перехрещення з рухом по колу".
1.20 "Перехрещення з трамвайною колією". Місце перетинання дороги з трамвайною колією на перехресті з обмеженою оглядовістю чи поза ним.
1.21 "Перехрещення рівнозначних доріг".
1.22 "Перехрещення з другорядною дорогою".
1.23.1-1.23.4 "Прилягання другорядної дороги". Знак 1.23.1 – прилягання з правого боку, 1.23.2 – з лівого боку, 1.23.3 – з правого і лівого боку, 1.23.4 – з лівого і правого боку.
1.24 "Світлофорне регулювання". Перехрестя, пішохідний перехід або ділянка дороги, рух на якій регулюється світлофором.
1.25 "Розвідний міст". Наближення до розвідного моста.
1.26 "Двосторонній рух". Початок ділянки дороги (проїзної частини) із зустрічним рухом після одностороннього.
1.27 "Залізничний переїзд із шлагбаумом".
1.28 "Залізничний переїзд без шлагбаума".
1.29 "Одноколійна залізниця". Позначення не обладнаного шлагбаумом переїзду через залізницю з однією колією.
1.30 "Багатоколійна залізниця". Позначення не обладнаного шлагбаумом переїзду через залізницю з двома і більше коліями.
1.31.1-1.31.6 "Наближення до залізничного переїзду". Додаткове попередження про наближення до залізничного переїзду поза населеними пунктами.
1.32 "Пішохідний перехід". Наближення до нерегульованого пішохідного переходу, позначеного відповідними дорожніми знаками або дорожньою розміткою.
1.33 "Діти". Ділянка дороги, на якій можлива поява дітей з території дитячого закладу (дошкільний заклад, школа, оздоровчий табір тощо), що прилягає безпосередньо до дороги.
1.34 "Виїзд велосипедистів". Ділянка дороги, на якій можлива поява велосипедистів, або місце перехрещення з велосипедною доріжкою поза перехрестям.
1.35 "Перегін худоби". Ділянка дороги, на якій можлива поява худоби.
1.36 "Дикі тварини". Ділянка дороги, на якій можлива поява диких тварин.
1.37 "Дорожні роботи". Ділянка дороги, на якій виконуються дорожні роботи.
1.38 "Затори в дорожньому русі". Ділянка дороги, де звуження проїзної частини спричиняє затори в дорожньому русі внаслідок виконання дорожніх робіт чи з інших причин.
1.39 "Інша небезпека". Небезпечна ділянка дороги у місцях, де ширина проїзної частини, радіуси заокруглень тощо не відповідають вимогам будівельних норм, або вид небезпеки, не передбачений попереджувальними знаками.
У разі встановлення знака 1.39 перед ділянкою дороги, що проходить поблизу гірськолижних трас або трас інших зимових видів спорту, разом із знаком встановлюється табличка 7.22;
1.40 "Кінець дороги з удосконаленим покриттям". Перехід дороги з удосконаленим покриттям у гравійну чи ґрунтову дорогу.
1.41 "Місце (ділянка) концентрації дорожньо-транспортних пригод". Місце або ділянка концентрації дорожньо-транспортних пригод, визначених у встановленому порядку. Залежно від виду небезпеки разом із знаком встановлюються таблички 7.21.1-7.21.4.
Попереджувальні знаки, за винятком знаків 1.4.1-1.4.3, 1.29-1.31.6, установлюються поза населеними пунктами на відстані 150-300 м, у населених пунктах – на відстані 50-100 м до початку небезпечної ділянки. У разі потреби знаки встановлюються і на іншій відстані, яка зазначається на табличці 7.1.1.
Знаки 1.6 і 1.7 встановлюються безпосередньо перед початком підйомів або спусків, розташованих один за одним.
На знаках 1.23.1-1.23.4 зображення прилягань відповідає реальній конфігурації перехрестя.
Знаки 1.23.3 і 1.23.4 встановлюються, коли відстань між приляганнями другорядних доріг менше ніж 50 м у населених пунктах і 100 м – поза ними.
Знаки 1.29 і 1.30 встановлюються безпосередньо перед залізничним переїздом.
Знак 1.31.1 установлюється з першим (головним) по ходу руху знаком 1.27 або 1.28, знак 1.31.4 – з дублюючим, який встановлюється на лівому боці проїзної частини, знаки 1.31.3 і 1.31.6 – з другим знаком 1.27 або 1.28, знаки 1.31.2 і 1.31.5 – самостійно (на рівномірній відстані між першим і другим знаками 1.27 або 1.28).
Знак 1.37 може бути встановлено на відстані 10-15 м до місця виконання короткотермінових дорожніх робіт на проїзній частині в населеному пункті.
Поза населеними пунктами знаки 1.8, 1.13-1.16, 1.25, 1.27, 1.28, 1.33 і 1.37, а в населених пунктах знаки 1.33 і 1.37 повторюються. Наступний знак встановлюється на відстані щонайменше 50 м до початку небезпечної ділянки.
Знаки 1.10, 1.12, 1.14, 1.15, 1.37 і 1.38 – тимчасові і встановлюються на період, необхідний для виконання відповідних робіт на дорозі.

2. Знаки пріоритету


2.1 "Дати дорогу". Водій повинен дати дорогу:
– транспортним засобам, що під'їжджають до перетину проїзних частин нерегульованого перехрестя по перехрещуваній дорозі, а при повороті ліворуч (розвороті) – також транспортним засобам, що рухаються назустріч рівнозначною дорогою прямо або праворуч;
– за наявності таблички 7.8 – транспортним засобам, що наближаються по головній дорозі, а також праворуч рівнозначною дорогою.
2.2 "Проїзд без зупинки заборонено". Забороняється проїзд без зупинки перед розміткою 1.12 (стоп-лінія), а якщо вона відсутня – перед краєм перехрещуваної проїзної частини. Необхідно дати дорогу:
–транспортним засобам, що під'їжджають до перетину проїзних частин нерегульованого перехрестя по перехрещуваній дорозі, а при повороті ліворуч (розвороті) – також транспортним засобам, що рухаються назустріч рівнозначною дорогою прямо або праворуч;
–за наявності таблички 7.8 – транспортним засобам, що наближаються по головній дорозі, а також праворуч рівнозначною дорогою.
2.3 "Головна дорога". Надається право першочергового проїзду нерегульованих перехресть. Водій має перевагу в русі (за винятком випадків руху транспортних засобів із спеціальними сигналами):
–перед транспортними засобами, що під'їжджають до перетину проїзних частин нерегульованого перехрестя по перехрещуваній дорозі, а під час руху прямо або праворуч також перед транспортними засобами, що рухаються назустріч по рівнозначній дорозі ліворуч або на розворот;
–за наявності таблички 7.8 – перед транспортними засобами, що наближаються по другорядній дорозі, а також ліворуч рівнозначною дорогою.
Зона дії знаку – до знаку 2.4 або до перехрестя, перед яким встановлено знак 2.1 або 2.2.
2.4 "Кінець головної дороги". Скасовується право першочергового проїзду нерегульованих перехресть.
2.5 "Перевага зустрічного руху". Забороняється в'їзд на вузьку ділянку дороги, якщо це може утруднити зустрічний рух. Водій повинен дати дорогу зустрічним транспортним засобам, що розташовані на вузькій ділянці.
2.6 "Перевага перед зустрічним рухом". Вузька ділянка дороги, під час руху якою водій має перевагу стосовно зустрічних транспортних засобів.
Знаки 2.1-2.3, 2.5 і 2.6 встановлюються безпосередньо перед перехрестям або вузькою ділянкою дороги, крім того, знак 2.3 на початку, а знак 2.4 – в кінці головної дороги. Знак 2.3 з табличкою 7.8 обов'язково повторюється перед перехрестям, на якому головна дорога змінює свій напрямок.
Поза населеними пунктами на дорогах з твердим покриттям знак 2.1 повторюється з додатковою табличкою 7.1.1, а якщо безпосередньо перед таким перехрестям встановлено знак 2.2, то йому повинен передувати знак 2.1 з додатковою табличкою 7.1.2.
Крім випадків встановлення знака 2.2 перед перехрестямзобмеженоюоглядовістю, він може встановитись виключно перед залізничним переїздом, що не охороняється та не обладнаний справноюсвітлофорною сигналізацією. У такому випадку водій повинен зупинитися перед стоп-лінією, а за її відсутності – перед цим знаком.

3. Заборонні знаки


3.1 "Дорога не придатна для руху". Забороняється рух усіх транспортних засобів. Застосовується, щоб заборонити рух усіх транспортних засобів у пішохідних зонах, на ділянках доріг, що перебувають у аварійному стані і непридатні для руху транспортних засобів.
3.2 "Рух механічних транспортних засобів заборонено".
3.3 "Рух вантажних автомобілів заборонено". Забороняється рух вантажних автомобілів і составів транспортних засобів з дозволеною максимальною масою понад 3,5 т (якщо на знакові не зазначена маса) або з такою, що перевищує зазначену на знакові, а також тракторів, самохідних машин і механізмів.
3.4 "Рух з причепом заборонено". Забороняється рух вантажних автомобілів і тракторів з причепами будь-якого типу, а також буксирування механічних транспортних засобів.
3.5 "Рух тракторів заборонено". Забороняється рух тракторів, самохідних машин і механізмів.
3.6 "Рух мотоциклів заборонено".
3.7 "Рух на мопедах заборонено". Забороняється рух на мопедах і велосипедах з двигуном.
3.8 "Рух на велосипедах заборонено".Забороняється рух велосипедів та прирівняних до них транспортних засобів.
3.9 "Рух пішоходів заборонено".
3.10 "Рух з ручними візками заборонено".
3.11 "Рух гужових возів (саней) заборонено". Забороняється рух гужових возів (саней), тварин під сідлом або в'юком, а також прогін худоби.
3.12 "Рух транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, заборонено". Забороняється рух транспортних засобів з розпізнавальним знаком "Інформаційна таблиця небезпечного вантажу", що перевозять небезпечні вантажі.
3.13 "Рух транспортних засобів, що перевозять вибухівку, заборонено". Забороняється рух транспортних засобів з розпізнавальним знаком "Інформаційна таблиця небезпечного вантажу", що перевозять вибухові та легкозаймисті вантажі.
3.14 "Рух транспортних засобів, що перевозять речовини, які забруднюють воду, заборонено". Забороняється рух транспортних засобів з розпізнавальним знаком "Інформаційна таблиця небезпечного вантажу", що перевозять небезпечні для навколишнього середовища речовини.
3.15 "Рух транспортних засобів, маса яких перевищує ... т, заборонено". Забороняється рух транспортних засобів, у тому числі їх составів, загальна фактична маса яких перевищує зазначену на знакові.
3.16 "Рух транспортних засобів, навантаження на вісь яких перевищує ... т, заборонено". Забороняється рух транспортних засобів, у яких фактичне навантаження на будь-яку вісь більше зазначеної на знакові.
3.17 "Рух транспортних засобів, ширина яких перевищує ... м, заборонено". Забороняється рух транспортних засобів, габаритна ширина яких (з вантажем чи без нього) більша зазначеної на знакові.
3.18 "Рух транспортних засобів, висота яких перевищує ... м, заборонено". Забороняється рух транспортних засобів, габаритна висота яких (з вантажем чи без нього) більша зазначеної на знакові.
3.19 "Рух транспортних засобів, довжина яких перевищує ... м, заборонено". Забороняється рух транспортних засобів, габаритна довжина яких (з вантажем чи без нього) більша зазначеної на знакові.
3.20 "Рух транспортних засобів без дотримання дистанції ... м заборонено". Забороняється рух транспортних засобів з дистанцією між ними менше зазначеної на знакові.
3.21 "В'їзд заборонено". Забороняється в'їзд усіх транспортних засобів з метою:
–запобігання зустрічному руху транспортних засобів на ділянках доріг з одностороннім рухом;
–запобігання виїзду транспортних засобів назустріч загальному потоку на дорогах, позначених знаком 5.8;
–організації відокремленого в'їзду і виїзду на майданчиках, що використовуються для стоянки транспортних засобів, майданчиках відпочинку, автозаправних станціях тощо;
–запобігання в'їзду на окрему смугу руху, при цьому знак 3.21 повинен застосовуватись разом з табличкою 7.9.
3.22 "Поворот праворуч заборонено".
3.23 "Поворот ліворуч заборонено". Забороняється поворот ліворуч транспортних засобів. При цьому розворот дозволяється.
3.24 "Розворот заборонено". Забороняється розворот транспортних засобів. При цьому поворот ліворуч дозволяється.
3.25 "Обгін заборонено". Забороняється обгін усіх транспортних засобів (крім поодиноких*, що рухаються із швидкістю менше 40 км/год.).
* Поодинокими вважаються одиночні транспортні засоби, автопоїзди, а також буксируючий транспортний засіб у зчепленні з буксируваним.
3.26 "Кінець заборони обгону".
3.27 "Обгін вантажним автомобілям заборонено". Забороняється вантажним автомобілям з дозволеною максимальною масою понад 3,5 т обганяти усі транспортні засоби (крім поодиноких, що рухаються із швидкістю менше 40 км/год.). Тракторам забороняється обгін усіх транспортних засобів, крім поодиноких велосипедів, гужових возів (саней).
3.28 "Кінець заборони обгону вантажним автомобілям".
3.29 "Обмеження максимальної швидкості". Забороняється рух із швидкістю, що перевищує зазначену на знакові.
3.30 "Кінець обмеження максимальної швидкості".
3.31 "Зона обмеження максимальної швидкості". Забороняється в зоні (населений пункт, мікрорайон, зона відпочинку тощо) рух із швидкістю, яка перевищує зазначену на знакові.
3.32 "Кінець зони обмеження максимальної швидкості".
3.33 "Подачу звукового сигналу заборонено". Забороняється користування звуковими сигналами, крім випадків, коли без цього неможливо запобігти дорожньо-транспортній пригоді.
3.34 "Зупинку заборонено". Забороняються зупинка і стоянка транспортних засобів, крім таксі, що здійснює посадку або висадку пасажирів (розвантаження чи завантаження вантажу).
3.35 "Стоянку заборонено". Забороняється стоянка усіх транспортних засобів.
3.36 "Стоянку заборонено в непарні числа місяця".
3.37 "Стоянку заборонено в парні числа місяця".
3.38 "Зона обмеженої стоянки". Визначає територію в населеному пункті, на якій тривалість стоянки обмежена незалежно від того, чи справляється за це плата. У нижній частині знака можуть бути зазначені умови обмеження стоянки. У відповідних випадках на знакові або додаткових табличках 7.4.1-7.4.7, 7.19 зазначаються дні і час доби, протягом яких діє обмеження, а також його умови.
Забороняється стоянка в позначеній зоні тривалістю більше тієї, яка зазначена на табличках 7.4.1-7.4.7, 7.19.
3.39 "Кінець зони обмеженої стоянки".
3.40 "Митниця". Забороняється проїзд без зупинки біля митниці.
3.41 "Контроль". Забороняється проїзд без зупинки перед контрольними пунктами (пост поліції, карантинний пост, прикордонна зона, закрита територія, пункт оплати проїзду на платних дорогах тощо).
3.42 "Кінець усіх заборон і обмежень". Визначає одночасно кінець дії усіх заборон і обмежень, що запроваджені заборонними дорожніми знаками 3.20, 3.25, 3.27, 3.29, 3.33-3.37.
3.43 "Небезпека". Забороняє рух усіх без винятку користувачів доріг, вулиць, залізничних переїздів у зв'язку з дорожньо-транспортною пригодою, аварією, проявом стихійного лиха чи іншою небезпекою для руху (зсув ґрунту, падіння каміння, сильний снігопад, повінь тощо).
3.44 і 3.45 "Рух зазначених транспортних засобів заборонено".
Не поширюється дія знаків:
3.2, 3.21-3.24і 3.34– на транспортні засоби, що рухаються за встановленими маршрутамиіздійснюютьзупинку в спеціальновідведених для цьогомісцях;
3.2, 3.35-3.38, а також знака 3.34 за наявності під ним таблички 7.18 – на транспортні засоби, позначені розпізнавальним знаком "Особа з інвалідністю", якими керують водії з інвалідністю;
3.2-3.8, 3.11, 3.44 та 3.45 – на транспортні засоби, що обслуговують громадян чи належать громадянам, які проживають або працюють у цій зоні, а також на транспортні засоби, що обслуговують підприємства, які розташовані у позначеній зоні. У таких випадках транспортні засоби повинні в'їжджати до позначеної зони і виїжджати з неї на найближчому перехресті до місця призначення;
3.3 – на вантажні автомобілі, які мають горизонтальну синьо-жовту смугу на зовнішній бічній поверхні або перевозять групи людей;
3.35-3.38 – на таксі з увімкненим таксометром.
Дія знаків 3.22 і 3.23 поширюється на найближче перехрещення проїзних частин або інші місця, перед якими встановлено один з цих знаків.
Зона дії знаків 3.1-3.15, 3.19-3.21, 3.25, 3.27, 3.29, 3.33-3.37, 3.44 та 3.45 – від місця встановлення до найближчого перехрестя за ним, а в населених пунктах, де немає перехресть, – до кінця населеного пункту.
У разі заборони руху на ділянках доріг, позначених знаками 3.17-3.19, об'їзд слід здійснювати за іншим маршрутом.
Дія знаків 3.31 і 3.38 поширюється на всю відповідну зону.
Дія знаків 3.9, 3.10, 3.34-3.37 поширюється лише на той бік дороги, на якому вони встановлені.
Дія знака 3.16 поширюється на ту дорогу (ділянку дороги), на початку якої встановлено цей знак.
Дія знаків 3.17, 3.18 поширюється на те місце, перед яким встановлено цей знак.
Дія знака 3.29, що встановлений перед населеним пунктом, позначеним знаком 5.45, або перед початком щільної забудови, позначеної знаком 5.63.1, поширюється до цих знаків.
Дія знака 3.24 поширюється на перехрестя та інші місця, перед якими його встановлено.
У разі одночасного застосування знаків 3.36 і 3.37 час перестановки транспортних засобів з одного боку дороги на інший – з 19 до 24 год.
Зона дії знаків може бути зменшена:
для знаків 3.20 і 3.33 – застосуванням таблички 7.2.1;
для знаків 3.25, 3.27, 3.29, 3.31, 3.38 – установленням у кінці зони їх дії відповідно знаків 3.26, 3.28, 3.30, 3.32, 3.39;
для знака 3.29 – зміною на знакові величини максимальної швидкості руху;
для знаків 3.34-3.37 – табличкою 7.2.2 на початку зони дії, а також установленням у кінці їх зони дії дублюючих знаків 3.34-3.37 з табличкою 7.2.3.
Знак 3.34 може застосовуватися разом з розміткою 1.4, знак 3.35 – з розміткою 1.10.1, при цьому зона їх дії визначається за довжиною лінії розмітки.
У разі заборони руху транспортних засобів знаками 3.44, 3.45 на одному знакові може бути нанесено не більше трьох їх символів, розділених між собою.

4. Наказові знаки


4.1 "Рух прямо".
4.2 "Рух праворуч".
4.3 "Рух ліворуч".
4.4 "Рух прямо або праворуч".
4.5 "Рух прямо або ліворуч".
4.6 "Рух праворуч або ліворуч".
Рух лише у напрямках, показаних стрілками на знаках 4.1-4.6.
4.7 "Об'їзд перешкоди з правого боку".
4.8 "Об'їзд перешкоди з лівого боку".
Об'їзд лише з боку, показаного стрілкою на знаках 4.7 і 4.8.
4.9 "Об'їзд перешкоди з правого або лівого боку".
4.10 "Круговий рух". Вимагає об'їзду клумби (центрального острівця) в напрямку, показаному стрілками, на перехресті з круговим рухом.
4.11 "Рух легкових автомобілів". Дозволяється рух лише легкових автомобілів, автобусів, мотоциклів, трициклів, квадроциклівта мопедів, маршрутних транспортних засобів і вантажних автомобілів, дозволена максимальна маса яких не перевищує 3,5 т.
4.12 "Доріжка для велосипедистів". Позначає відокремлену доріжку для велосипедистів або велосипедну смугу руху і дозволяє рух лише на велосипедах. Якщо немає тротуару або пішохідної доріжки, дозволяється також рух пішоходів.
4.13 "Доріжка для пішоходів". Рух лише пішоходів.
4.14 "Доріжка для пішоходів і велосипедистів". Рух пішоходів і велосипедистів.
4.15 "Доріжка для вершників". Рух лише вершників.
4.16 "Обмеження мінімальної швидкості". Рух із не меншою швидкістю, ніж зазначено на знакові, але і не більшою, ніж це передбачено частинами 4-7 статті 56 цього Закону.
4.17 "Кінець обмеження мінімальної швидкості".
4.18.1-4.18.3 "Напрямок руху транспортних засобів з небезпечними вантажами". Показує дозволений напрямок руху транспортних засобів з розпізнавальним знаком "Інформаційна таблиця небезпечного вантажу".
4.19. "Рух із застосуванням ланцюгів протиковзання". В зимовий період рух вантажних автомобілів з дозволеною максимальною масою понад 3,5 т, колісних тракторів і автобусів з дозволеною максимальною масою понад 5 т тільки з використанням ланцюгів протиковзання чи інших аналогічних засобів (крім випадків, коли це заборонено виробником транспортного засобу (виробником шин) або на зазначених транспортних засобах використовуються обшиповані шини).
4.20 "Кінець ділянки руху із застосуванням ланцюгів протиковзання".
4.21 "Кінець доріжки для велосипедистів".
4.22 "Суміжні пішохідна та велосипедна доріжки".
Знаки 4.3, 4.5, 4.6 і 4.18.3 дозволяють також розворот транспортних засобів. Дія знаків 4.1-4.6 не поширюється на транспортні засоби, що рухаються за встановленими маршрутами. Дія знаків 4.1-4.6, 4.18.1-4.18.3 поширюється на найближче перехрещення проїзних частин або інші місця, перед якими вони встановлені. Дія знака 4.1, установленого на початку дороги або за перехрестям, поширюється на ділянку дороги до найближчого перехрестя. Знак не забороняє поворот праворуч у двори та на інші прилеглі до дороги території.
Дія знака 4.11 не поширюється на транспортні засоби, що обслуговують громадян чи належать громадянам, які проживають або працюють у позначеній зоні, а також на транспортні засоби, що обслуговують підприємства, які розташовані у цій зоні. У таких випадках транспортні засоби повинні в'їжджати до позначеної зони і виїжджати з неї на найближчому перехресті до місця призначення.
Дія знака 4.19 поширюється на ділянку дороги до найближчого перехрестя або уточнюється табличкою 7.2.1 "Зона дії".

5. Інформаційно-вказівні знаки


5.1 "Автомагістраль". Дорога, на якій діють особливі умови дорожнього руху, передбачені статтею 69 цього Закону.
5.2 "Кінець автомагістралі".
5.3 "Дорога для автомобілів".
5.4 "Кінець дороги для автомобілів".
5.5 "Дорога з одностороннім рухом". Дорога або відокремлена проїзна частина, по якій рух транспортних засобів за всією шириною здійснюється лише в одному напрямку. При цьому дозволяється рух заднім ходом, якщо неможливо під'їхати до об'єкта іншим чином і це не протирічить вимогам частин 16-17 статті 54 цього Закону.
5.6 "Кінець дороги з одностороннім рухом".
5.7.1 і 5.7.2 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом". Показують напрямок руху на перехрещуваній дорозі, якщо на ній організовано односторонній рух. Рух транспортних засобів по цій дорозі або проїзній частині дозволяється лише у напрямку, показаному стрілкою.
5.8 "Дорога із смугою для руху маршрутних транспортних засобів". Дорога, на якій рух транспортних засобів здійснюється за встановленим маршрутом по спеціально відведеній смузі назустріч загальному потоку транспортних засобів.
5.9 "Кінець дороги із смугою для руху маршрутних транспортних засобів".
5.10.1 і 5.10.2 "Виїзд на дорогу із смугою для руху маршрутних транспортних засобів".
5.11 "Смуга для руху маршрутних транспортних засобів". Смуга призначена лише для транспортних засобів, що рухаються за встановленими маршрутами попутно із загальним потоком транспортних засобів.В передбачених цим Законом випадках по ній дозволяється рух двохколісних транспортних засобів.
Дія знака поширюється на смугу руху, над якою він встановлений. Дія знака, що встановлений праворуч від дороги, поширюється на праву смугу руху.
5.12 "Кінець смуги для руху маршрутних транспортних засобів".
5.13 "Дорога з реверсивним рухом". Початок ділянки дороги, на якій по одній або кількох смугах напрямок руху може змінюватися на протилежний.
5.14 "Кінець дороги з реверсивним рухом".
5.15 "Виїзд на дорогу з реверсивним рухом".
5.16 "Напрямки руху по смугах". Показує кількість смуг на перехресті і дозволені напрямки руху по кожній з них.
5.17.1 і 5.17.2 "Напрямок руху по смугах".
5.18 "Напрямок руху по смузі". Показує дозволений напрямок руху по смузі.
Знак 5.18 із стрілкою, що зображує поворот ліворуч іншим чином, ніж це передбачено цим Законом, означає, що на даному перехресті поворот ліворуч або розворот здійснюється з виїздом за межі перехрестя направо і об'їздом клумби (розділювального острівця) у напрямку, показаному стрілкою.
5.19 "Використання смуги руху". Інформує водіїв про використання смуги для руху тільки певних видів транспортних засобів у зазначених напрямках.
Якщо на знакові зображено знак, який забороняє або дозволяє рух будь-яким транспортним засобам, рух цих транспортних засобів по ній відповідно забороняється або дозволяється.
5.20.1-5.20.3 "Початок додаткової смуги руху". Початок додаткової смуги руху на підйомі або смуги гальмування.
Якщо на знакові, встановленому перед додатковою смугою, зображено знак 4.16, водій транспортного засобу, який не може продовжувати рух по основній смузі із зазначеною або більшою швидкістю, повинен перестроїтися на додаткову смугу руху.
Знак 5.20.3 позначає початок додаткової смуги зліва або початок смуги гальмування перед перехрестям для повороту ліворуч або розвороту.
5.21.1 і 5.21.2 "Кінець смуги руху". Знак 5.21.1 позначає кінець: додаткової смуги на підйомі або смуги розгону на перетині в одному або різних рівнях; смуги руху, призначеної для руху в даному напрямку. Знак 5.21.2 позначає кінець: смуги розгону на перетині в одному або різних рівнях; смуги руху на дорогах, що мають три смуги руху та позначені дорожнім знаком 5.17.1 "Напрямок руху по смугах"; смуги, призначеної для руху в даному напрямку. Знаки 5.21.1 і 5.21.2 можуть застосовуватись й в інших випадках.
5.22 "Прилягання смуги для розгону транспортних засобів". Місце, де смуга для розгону прилягає до основної смуги руху на одному рівні з правого боку.
5.23 "Прилягання додаткової смуги руху з правого боку". Інформує про те, що додаткова смуга руху прилягає до основної смуги руху на дорозі з правого боку.
5.24.1 і 5.24.2 "Зміна напрямку руху на дорозі з розділювальною смугою". Показує напрямок об'їзду закритої для руху ділянки проїзної частини на дорозі з розділювальною смугою або напрямок руху для повернення на проїзну частину праворуч.
5.25 "Смуга руху для аварійної зупинки". Інформує водія про розташування смуги, спеціально підготовленої для аварійної зупинки транспортних засобів у разі відмови гальмової системи.
5.26 "Місце для розвороту". Позначає місце для розвороту транспортних засобів. Поворот ліворуч забороняється.
5.27 "Зона для розвороту". Позначає зону за довжиною для розвороту транспортних засобів. Поворот ліворуч забороняється.
5.28.1-5.28.3 "Напрямок руху для вантажних автомобілів". Показує рекомендований напрямок руху для вантажних автомобілів і самохідних машин.
5.29.1-5.29.3 "Тупик".Позначають дороги, що не мають наскрізного проїзду.
5.30 "Рекомендована швидкість". Зона дії знака поширюється до найближчого перехрестя.
5.31 "Житлова зона". Інформує про в'їзд на територію, де діють особливі умови дорожнього руху, передбачені цим Законом.
5.32 "Кінець житлової зони".
5.33 "Пішохідна зона". Інформує про особливості і умови дорожнього руху, передбачені цим Законом.
5.34 "Кінець пішохідної зони".
5.35.1-5.35.2 "Пішохідний перехід". Знак 5.35.1 встановлюється праворуч від дороги на ближній межі переходу, а знак 5.35.2 – ліворуч від дороги на дальній межі переходу.
5.36.1 і 5.36.2 "Підземний пішохідний перехід".
5.37.1 і 5.37.2 "Надземний пішохідний перехід".
5.38.1-5.38.3 "Місце для стоянки". Позначають місця для стоянки та майданчики дляпаркуваннятранспортних засобів. Знак 5.38.2 позначає криті стоянки(майданчики для паркування). Знак 5.38.3 позначає стоянки (майданчики для паркування)з можливістю пересадки на маршрутні транспортні засоби.
5.39 "Зона стоянки". Позначає початок зони, де дозволена стоянка або паркування, за умов, що зазначаються на додаткових табличках під ним.
5.40 "Кінець зони стоянки".
5.41.1 "Пункт зупинки автобуса". Знак позначає початок посадкового майданчика автобуса. За межами населених пунктів знак може бути встановлений на павільйоні з боку прибуття маршрутних транспортних засобів.
У нижній частині знака може бути нанесено зображення таблички 7.2.1 із зазначенням протяжності посадкового майданчика.
5.41.2 "Кінець пункту зупинки автобуса". Знак може встановлюватися в кінці посадкового майданчика пункту зупинки автобуса.
5.42.1 "Пункт зупинки трамвая". Знак позначає початок посадкового майданчика трамвая.
У нижній частині знака може бути нанесено зображення таблички 7.2.1 із зазначенням протяжності посадкового майданчика.
5.42.2 "Кінець пункту зупинки трамвая". Знак може встановлюватися в кінці посадкового майданчика пункту зупинки трамвая.
5.43.1 "Пункт зупинки тролейбуса". Знак позначає початок посадкового майданчика тролейбуса. За межами населених пунктів знак може бути встановлений на павільйоні з боку прибуття маршрутних транспортних засобів.
У нижній частині знака може бути нанесено зображення таблички 7.2.1 із зазначенням протяжності посадкового майданчика.
5.43.2 "Кінець пункту зупинки тролейбуса". Знак може встановлюватися в кінці посадкового майданчика пункту зупинки тролейбуса.
5.44 "Місце зупинки таксі".
5.45 "Початок населеного пункту". Найменування і початок забудови населеного пункту, в якому діють вимоги цього Закону, що визначають порядок руху в населених пунктах.
5.46 "Кінець населеного пункту". Місце, з якого на даній дорозі втрачають чинність вимоги цього Закону, що визначають порядок руху в населених пунктах.
Знаки 5.45 і 5.46 установлюються на фактичній межі забудови, яка прилягає до дороги.
5.47 "Початок населеного пункту". Найменування і початок забудови населеного пункту, в якому на даній дорозі не діють вимоги цього Закону, що визначають порядок руху в населених пунктах.
5.48 "Кінець населеного пункту". Кінець населеного пункту, позначеного знаком 5.47.
5.49 "Покажчик загальних обмежень швидкості". Інформує про загальні обмеження швидкості на території України.
5.50 "Можливість використання дороги". Інформує про можливість руху по гірській дорозі, зокрема у разі переїзду через перевал, назва якого зазначається у верхній частині знака. Таблички 1, 2 і 3 – змінні. Табличка 1 червоного кольору з написом "Закрито" забороняє рух, зеленого з написом "Відкрито" – дозволяє. Таблички 2 і 3 білого кольору з написами і позначеннями на них – чорного. У разі коли проїзд відкрито, на табличках 2 і 3 вказівки відсутні, проїзд закрито – на табличці 3 зазначається населений пункт, до якого дорога відкрита, а на табличці 2 робиться напис "Відкрито до....".
5.51 "Попередній покажчик напрямків". Напрямок руху до зазначених на знакові населених пунктів та інших об'єктів. На знаках може бути нанесено зображення знаків 3.2-3.8, 3.11-3.20, 3.29, 3.31, 5.1, 5.3, 5.28.1-5.30, 5.38.1–5.38.3, 5.61.1, 6.1-6.24, символи аеропорту, спортивні та інші піктограми тощо. У нижній частині знака 5.51 зазначається відстань від місця встановлення знака до перехрестя або початку смуги гальмування.
Знак 5.51 використовується також для того, щоб показати на об'їзд ділянок доріг, на яких установлено один із заборонних знаків 3.15-3.19.
5.52 "Попередній покажчик напрямку".
5.53 "Покажчик напрямку". Інформує про напрямок руху до зазначених на ньому пунктів та визначних місць.
5.54 "Покажчик напрямків". Інформує про напрямки руху до зазначених на ньому пунктів.
На знаках 5.53 і 5.54 може бути зазначено відстані до позначених на них об'єктів (км), нанесено зображення знаків 3.2-3.8, 3.11-3.20, 3.29, 3.31, 5.1, 5.3, 5.28.1-5.30, 5.38.1-5.38.3, 6.1-6.24, символи аеропорту, спортивні та інші піктограми.
5.55 "Схема руху". Маршрут руху на перехресті в разі заборони окремих маневрів або дозволені напрямки руху на складному перехресті.
5.56 "Схема об'їзду". Маршрут об'їзду ділянки дороги, яка тимчасово закрита для руху.
5.57.1-5.57.3 "Напрямок об'їзду". Рекомендований напрямок об'їзду ділянки дороги, яка тимчасово закрита для руху.
5.58.1 і 5.58.2. "Назва об'єкта". Назва об'єкта іншого, ніж населений пункт (вулиця, річка, озеро, перевал, визначне місце та ін.).
5.59 "Покажчик відстаней". Відстань до населених пунктів (км), розташованих на маршруті.
5.60 "Кілометровий знак". Відстань від початку дороги (км).
5.61.1-5.61.3 "Номер маршруту". Знаки 5.61.1 – номер, наданий дорозі (маршруту); 5.61.2, 5.61.3 – номер і напрямок дороги (маршруту).
5.62 "Місце зупинки". Місце зупинки транспортних засобів під час дії заборонного сигналу світлофора (регулювальника) чи перед залізничними переїздами, рух через які регулюється світлофорами.
5.63.1 "Початок щільної забудови". Застосовується виключно в межах населених пунктів, початок яких позначено знаком 5.47, – після такого знака та на межі початку щільної забудови безпосередньо поблизу проїзної частини (за умови наявності такої забудови). Позначає місце, з якого діють вимоги цього Закону, що визначають порядок руху в населених пунктах,позначених знаками 5.45 та 5.46.
5.63.2 "Кінець щільної забудови". Застосовується виключно в межах населених пунктів, початок яких позначено знаком 5.47, – після такого знака та на межі закінчення щільної забудови безпосередньо поблизу проїзної частини (за умови подальшої відсутності такої забудови на ділянці дороги протяжністю не менше ніж 1 км). Позначає місце, з якого втрачають чинність вимоги цього Закону, що визначають порядок руху в населених пунктах, позначених знаками 5.45 та 5.46.
5.64 "Зміна схеми руху". Позначає, що за цим знаком тимчасово або постійно змінено схему руху та (або) встановлено нові дорожні знаки. Застосовується протягом не менш як трьох місяців у випадку зміни руху на постійній основі. Застосовується протягом необхідного проміжку часу у випадку зміни руху на тимчасовій основі та встановлюється не менш як за 100 м до першого тимчасового знака.
5.65 "Аеропорт".
5.66 "Залізничний вокзал чи пункт зупинки поїздів".
5.67 "Автовокзал чи автостанція".
5.68 "Культова споруда".
5.69 "Промислова зона".
5.70 "Фото-, відеофіксування порушень Правил дорожнього руху". Інформує про можливість здійснення контролю за порушеннями Правил дорожнього руху за допомогою спеціальних технічних та (або) технічних засобів.
5.71 "Морський (річковий) порт чи вокзал".
Знаки 5.17.1 і 5.17.2 з відповідною кількістю стрілок використовуються на дорогах, що мають три смуги і більше, коли в кожному напрямку налічується неоднакова кількість смуг руху.
За допомогою знаків 5.17.1 і 5.17.2 із змінним зображенням організовується реверсивний рух.
Знаки 5.16 і 5.18 призначені для встановлення іншого порядку використання смуг на багатосмугових дорогах, ніж визначений частиною четвертою статті 54 цього Закону: рух прямо можливий по будь-якій смузі, праворуч – із правої смуги, ліворуч – з лівої смуги. Знаки 5.16 і 5.18, що дозволяють поворот ліворуч з крайньої лівої смуги, дозволяють також розворот з цієї смуги.
Дія знаків 5.16 і 5.18, встановлених перед перехрестям, поширюється на все перехрестя, якщо наступні знаки 5.16 і 5.18, установлені на ньому, не дають інших вказівок.
Дія знаків 5.31, 5.33 і 5.39 поширюється на всю позначену ними територію.
Окремі дворові території знаками 5.31 і 5.32 не позначаються, але на таких територіях діють вимоги статті 68 цього Закону.
Знаки 5.51-5.54, що встановлені поза населеним пунктом, мають зелений або синій фон, якщо вони встановлені відповідно на автомагістралі чи іншій дорозі. Вставка на синьому або зеленому фоні означає, що рух до зазначеного населеного пункту або об'єкта здійснюється відповідно по дорозі іншій, ніж автомагістраль, чи по автомагістралі. Знаки 5.51-5.54, які встановлені в населеному пункті, повинні мати білий фон. Вставки на синьому або зеленому фоні означають, що рух до зазначеного населеного пункту або об'єкта здійснюється відповідно по дорозі іншій, ніж автомагістраль, чи по автомагістралі. Знак 5.53 на коричневому фоні інформує про напрямок руху до визначних місць.
На вставках знаків 5.53, 5.54 можуть зазначатися номери доріг (маршрутів), що мають такі значення:
Є – Європейська мережа доріг (букви та цифри білого кольору на зеленому фоні);
М – міжнародні, Н – національні (букви та цифри білого кольору на червоному фоні);
Р – регіональні, Т – територіальні (букви чорного кольору на жовтому фоні);
О – обласні, С – районні (букви білого кольору на синьому фоні).

6. Знаки сервісу


6.1 "Пункт першої медичної допомоги".
6.2 "Лікарня".
6.3 "Телефон для виклику аварійної служби".
6.4 "Вогнегасник".
6.5 "Пункт технічного обслуговування".
6.6 "Пункт миття автомобілів".
6.7.1-6.7.3 "Автозаправні станції". Знаком 6.7.2 позначаються тільки газові заправні станції, знаком 6.7.3 – спільні автозаправні станції.
6.8 "Телефон".
6.9 "Пункт довідкової служби".
6.10 "Поліція".
6.11 "Туалет".
6.12 "Питна вода".
6.13 "Ресторан або їдальня".
6.14 "Кафе".
6.15 "Місце відпочинку".
6.16 "Готель або мотель".
6.17 "Туристична база".
6.18 "Кемпінг".
6.19 "Місце стоянки причепів у кемпінгу".
6.20 "Ділянка для табору автотуристів і місце стоянки причепів у кемпінгу".
6.21 "Будинки для відпочинку".
6.22 "Початок пішохідного маршруту".
6.23 "Пляж або басейн".
6.24 "Визначні місця".
6.25 "Шиномонтаж".

7. Таблички до дорожніх знаків


7.1.1-7.1.4 "Відстань до об'єкта". Позначають: 7.1.1 – відстань від знака до початку небезпечної ділянки, місця запровадження відповідного обмеження або певного об'єкта (місця), розташованого попереду за ходом руху; 7.1.2 – відстань від знака 2.1 до перехрестя в тому разі, коли безпосередньо перед перехрестям установлено знак 2.2; 7.1.3 і 7.1.4 – відстань до об'єкта, що розташований біля дороги.
7.2.1-7.2.6 "Зона дії". Позначають: 7.2.1 – довжину небезпечної ділянки, позначеної попереджувальними знаками, або зону дії заборонних, наказових та інформаційно-вказівних знаків; 7.2.2 – зону дії заборонних знаків 3.34-3.37, а також довжину одного або декількох розташованих один за одним зупинкових майданчиків; 7.2.3 – кінець зони дії знаків 3.34-3.37; 7.2.4 – те, що транспортний засіб розташований в зоні дії знаків 3.34-3.37; 7.2.5, 7.2.6 – напрямок і зону дії знаків 3.34-3.37 у разі заборони зупинки або стоянки вздовж однієї сторони майдану, фасаду забудови та ін. У разі застосування разом із заборонними знаками таблички зменшують зону дії знаків.
7.3.1-7.3.3 "Напрямок дії". Показують напрямки дії знаків, розташованих перед перехрестям, або напрямки руху до позначених об'єктів, що розташовані безпосередньо біля дороги.
7.4.1-7.4.7 "Час дії". Табличка 7.4.1 – суботні, недільні та святкові дні, 7.4.2 – робочі дні, 7.4.3 – дні тижня, 7.4.4-7.4.7 – дні тижня і час доби, протягом яких діє знак.
7.5.1-7.5.8 "Вид транспортного засобу". Показують вид транспортного засобу, на який поширюється дія знака. Табличка 7.5.1 поширює дію знака на вантажні автомобілі (у тому числі з причепом) з дозволеною максимальною масою понад 3,5 т, 7.5.2 –на автопоїзди (транспортні состави), а також на транспортні засоби, що здійснюють буксирування, 7.5.3 – на легкові автомобілі, а також вантажні автомобілі з дозволеною максимальною масою до 3,5 т, 7.5.4 – на автобуси, 7.5.5 – на трактори, самохідні машини та механізми, 7.5.6 – на мотоцикли та мопеди, 7.5.7 – на велосипедита прирівняні до них транспортні засоби, 7.5.8 – на транспортні засобиз розпізнавальним знаком "Інформаційна таблиця небезпечного вантажу", що перевозять небезпечні вантажі.
7.6.1-7.6.5 "Спосіб поставлення транспортного засобу на стоянку". Позначають: 7.6.1 – всі транспортні засоби повинні бути поставлені на стоянку на проїзній частині вздовж тротуару, 7.6.2-7.6.5 – спосіб поставлення легкових автомобілів, мотоциклів, трициклів, квадроциклів, мопедів та велосипедів на стоянці біля тротуару та з його використанням. У населених пунктах, де стоянка дозволена на лівому боці вулиці, повинні застосовуватись таблички 7.6.1-7.6.5 із дзеркальним зображенням символів.
7.7 "Стоянка з непрацюючим двигуном". Означає, що на стоянці, позначеній знаками 5.38.1-5.38.3 або 5.39, дозволяється залишати транспортні засоби лише з непрацюючим двигуном.
7.8 "Напрямок головної дороги". Напрямок головної дороги на перехресті. Застосовується із знаками 2.1-2.3. На табличці 7.8 схематичне зображення перехрестя відповідає його реальній конфігурації, при цьому широкими лініями позначені дороги, на яких надано право першочергового проїзду (головні дороги), а тонкими лініями – дороги, на яких установлені знаки 2.1 чи 2.2 (другорядні дороги).
7.9 "Смуга руху". Визначає смугу руху, на яку поширюється дія знака або світлофора.
7.10 "Кількість поворотів". Застосовується із знаками 1.3.1 і 1.3.2, якщо поворотів три і більше. Кількість поворотів може безпосередньо позначатись і на знаках 1.3.1 і 1.3.2.
7.11 "Поромна переправа". Показує на наближення до поромної переправи і застосовується із знаком 1.8.
7.12 "Ожеледиця". Означає, що дія знака поширюється на зимовий період часу, коли проїзна частина може бути слизькою.
7.13 "Вологе покриття". Означає, що дія знака поширюється на період, коли покриття проїзної частини вологе чи мокре.
Таблички 7.12 і 7.13 застосовуються із знаками 1.13, 1.38, 1.39, 3.1-3.4, 3.6-3.14, 3.20, 3.25, 3.27, 3.29, 3.31, 4.19.
7.14 "Платні послуги". Означає, що послуги надаються лише за плату.
7.15 "Місце для огляду автомобілів". Означає, що на майданчику, позначеному знаками 5.38.1-5.38.3або 6.15, є естакада або оглядова канава.
7.16 "Сліпі пішоходи". Означає, що пішохідним переходом користуються сліпі громадяни. Застосовується із знаками 1.32, 5.35.1, 5.35.2 і світлофорами.
7.17 "Особи з інвалідністю". Застосовується зі знаками 5.38.1-5.38.3 і 5.39, щоб зазначити місця (або спеціально відведену частину майданчика) для стоянки транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю.
7.18 "Крім осіб з інвалідністю". Застосовується для зазначення того, що дія знаків 3.2, 3.34-3.38 не поширюється на транспортні засоби, якими керують водії з інвалідністю.
7.19 "Обмеження тривалості стоянки". Визначає максимальну тривалість перебування транспортного засобу на стоянці, позначеній знаками 5.38.1-5.38.3і 5.39.
7.20 "Діє від ...". Позначає дату (день, місяць, рік), з якої набирають чинності вимоги дорожнього знака. Табличка встановлюється за 14 днів до початку дії знака і знімається через місяць після того, як почав діяти знак.
7.21.1-7.21.4 "Вид небезпеки". Табличка встановлюється із знаками 1.39, 1.41 та інформує про можливий вид дорожньо-транспортної пригоди: 7.21.1 – зіткнення транспортних засобів, 7.21.2 – перекидання, 7.21.3 – наїзд на пішохода, 7.21.4 – наїзд на велосипедиста.
7.22 "Лижники". Ділянка дороги проходить поблизу гірськолижних трас або трас інших зимових видів спорту. Табличка встановлюється із знаком 1.39 та інформує про можливу появу лижників на дорозі.
7.23 "Температура навколишнього середовища". Означає, що дія знаку 3.16, з яким встановлено табличку, поширюється на літній період часу, коли покриття доріг під дією тепла та вагових навантажень від транспортних засобів схильне до просідання або руйнування. Забороняється рух вказаних на знаках транспортних засобів при температурі повітря більшій, ніж зазначено на табличці.
Таблички розміщуються безпосередньо під знаками, з якими вони застосовуються. Таблички 7.2.2-7.2.4, 7.8 у разі розташування знаків над проїзною частиною, узбіччям або тротуаром, розміщуються збоку від знаків.
Дозволяється за погодженням з уповноваженим підрозділом Національної поліції України встановлювати знаки (таблички до дорожніх знаків) індивідуального проектування з надписами та (або) символами, зрозумілими учасникам дорожнього руху.
Сусідня федерація не переживе другого терміну президентства Порошенка.

#91 Жигуліст

 • ПМЖКраїна хохлобидла

Отправлено 05 Май 2016 - 13:13

Додаток 4

ДОРОЖНЯ РОЗМІТКА


Дорожня розмітка та її застосування повинно відповідати вимогам Конвенції про дорожні знаки і сигнали (Відень, 1968 р.), Європейської угоди, що доповнює цю Конвенцію (Женева, 1971 р.), і розробленого на їх положеннях національного стандарту ДСТУ 2587.
Дорожня розмітка повинна бути видимою учасникам дорожнього руху як у світлу, так і в темну пору доби на відстані, що забезпечує безпеку руху. На ділянках доріг, на яких є труднощі для видимості учасниками дорожнього руху дорожньої розмітки (сніг, бруд тощо) або дорожня розмітка не може бути відновленою, установлюються відповідні за змістом дорожні знаки.

1. Горизонтальна розмітка


Лінії горизонтальної розмітки мають білий колір. Синій колір має лінія 1.1, якщо нею позначаються майданчики для паркування. Жовтий колір мають лінії 1.4, 1.10.1, 1.10.2, 1.17. Червоно-білий колір мають лінії 1.14.3-1.14.5, 1.15. Оранжевий колір мають лінії тимчасовоїрозмітки.
Розмітка 1.25-1.28 дублює зображення знаків.
Горизонтальна розмітка має таке значення:
1.1 (вузька суцільна лінія) – поділяє транспортні потоки протилежних напрямків і позначає межі смуг руху на дорогах; позначає межі проїзної частини, на які в'їзд заборонено; позначає межі місць стоянки транспортних засобів, майданчиків для паркування, велосипедну смугу і край проїзної частини доріг, не віднесених за умовами руху до автомагістралей;
1.2 (широка суцільна лінія) – позначає край проїзної частини на автомагістралях, дорогах I-ї категорії або межі смуги для руху маршрутних транспортних засобів. У місцях, де цю лінію дозволено претинати у відповідному напрямку, вона може бути переривчастою, або замість неї може бути використана лінія 1.11;
1.3 – поділяє транспортні потоки протилежних напрямків на дорогах, які мають чотири і більше смуг руху;
1.4 –позначає місця, де заборонено зупинку та стоянку транспортних засобів. Застосовується самостійно або в поєднанні із знаком 3.34 і наноситься біля краю проїзної частини або по верху бордюру;
1.5 (переривчаста лінія, в якій довжина проміжків між штрихами вдвічі перевищує їх довжину) – поділяє транспортні потоки протилежних напрямків на дорогах, які мають дві смуги; позначає межі смуг руху за наявності двох і більше смуг, призначених для руху в одному напрямку;
1.6 (лінія наближення – переривчаста лінія, в якій довжина штрихів вдвічі перевищує проміжки між ними) – попереджає про наближення до розмітки 1.1 або 1.11, яка поділяє транспортні потоки протилежних або попутних напрямків;
1.7 (переривчаста лінія з короткими штрихами і рівними їм проміжками) – позначає смуги руху в межах перехрестя;
1.8 (широка переривчаста лінія, в якій довжина проміжків між штрихами вдвічі перевищує їх довжину) – позначає межу між перехідно-швидкісною смугою і основною смугою проїзної частини (на перехрестях, перехрещеннях доріг на різних рівнях, у зоні автобусних зупинок тощо);
1.9 – позначає межі смуг руху, на яких здійснюється реверсивне регулювання; поділяє транспортні потоки протилежних напрямків (при вимкнених реверсивних світлофорах) на дорогах, де здійснюється реверсивне регулювання;
1.10.1 і 1.10.2 – позначають місця, де заборонено стоянку. Застосовується самостійно або разом із знаком 3.35 і наноситься біля краю проїзної частини або по верху бордюру;
1.11 – поділяє транспортні потоки протилежних або попутних напрямків на ділянках доріг, де перестроювання дозволено лише з однієї смуги; позначає місця, призначені для розвороту, в'їзду і виїзду з майданчиків для стоянки тощо, де рух дозволено лише в один бік (з боку нанесення переривчастої лінії);
1.12 (стоп-лінія) – позначає місце, де водій повинен зупинитися за наявності знака 2.2 або при сигналі світлофора чи регулювальника, що забороняє рух;
1.13 – позначає місце, де водій повинен у разі потреби зупинитися і дати дорогу транспортним засобам, що рухаються по перехрещуваній дорозі;
1.14.1, 1.14.3, 1.14.4 ("зебра", у тому числі червоно-білого кольору) – позначають нерегульований пішохідний перехід; розміткою 1.14.3 позначається пішохідний перехід з підвищеною вірогідністю виникнення дорожньо-транспортних пригод; розміткою 1.14.4 позначається місце переходу сліпих пішоходів;
1.14.2, 1.14.5 – позначають пішохідний перехід, де рух регулюється світлофором; розміткою 1.14.5 позначається місце переходу сліпих пішоходів;
1.15 – позначає місце, де велосипедна доріжка перетинає проїзну частину;
1.16.1-1.16.3 – позначає напрямні острівці в місцях поділу, розгалуження або злиття транспортних потоків. Виїзд на напрямні острівці, а також зупинка і стоянка транспортних засобів на них забороняються;
1.16.4 – позначає острівці безпеки;
1.17 – позначає зупинки маршрутних транспортних засобів;
1.18 –показує дозволені напрямки руху по смугах на ділянках доріг з двома і більше смугами для руху в одному напрямку, перехрестях, окремих територіях, об'єктах дорожнього сервісу. Застосовується самостійно або в поєднанні із знаками 5.16, 5.17.1, 5.17.2, 5.18. Розмітка із зображенням тупика наноситься для зазначення того, що поворот на найближчу проїзну частину заборонено. Розмітка, яка дозволяє поворот ліворуч з крайньої лівої смуги, дозволяє також розворот з цієї смуги;
1.19 – попереджає про наближення до звуження проїзної частини (ділянки, де зменшується кількість смуг руху в даному напрямку) або до лінії розмітки 1.1 чи 1.11, яка поділяє транспортні потоки протилежних напрямків. У першому випадку може застосовуватися в поєднанні із знаками 1.5.1-1.5.3;
1.20 – попереджає про наближення до розмітки 1.13;
1.21 (напис "STOP") – попереджає про наближення до розмітки 1.12, коли вона застосовується в поєднанні із знаком 2.2;
1.22 – попереджає про наближення до місця, де встановлено пристрій примусового зниження швидкості руху транспортних засобів;
1.23 – показує номер дороги (маршруту);
1.24 – позначає смугу, призначену для руху лише маршрутних транспортних засобів. В обумовленихцим Законом випадках по нійдозволятьсярухдвохколіснимтранспортнимзасобам;
1.25 – дублює зображення знака 1.32;
1.26 – дублює зображення знака 1.39;
1.27 – дублює зображення знака 3.29;
1.28 – дублює зображення знака 5.38.1-5.38.3;
1.29 – позначає доріжку для велосипедистів або велосипедну смугу руху;
1.30 – позначає місця стоянки транспортних засобів з розпізнавальним знаком "Особа з інвалідністю" (додаток 5), якими керують водіїз інвалідністю, і забороняє стоянку інших транспортних засобів.
Лінії 1.1 і 1.3 перетинати забороняється. Якщо лінією 1.1 позначено місце стоянки, майданчик для паркування або край проїзної частини, суміжний з узбіччям, цю лінію перетинати дозволяється.
Як виняток, за умови забезпечення безпеки дорожнього руху, дозволяється перетинати лінію 1.1 для об'їзду нерухомої перешкоди, розміри якої не дають змоги здійснити її безпечний об'їзд, не перетинаючи цю лінію, а також обгону поодиноких транспортних засобів, що рухаються із швидкістю менше 40 км/год.
Лінію 1.2, якщо нею позначено край проїзної частини, суміжний з узбіччям або розділювальною смугою, перетинати забороняється. Якщо лінією 1.2 позначено межі смуги для руху маршрутних транспортних засобів, її дозволяється перетинати в разі зупинки таксі для висадки/посадки пасажирів в обумовлених цим Законом випадках або об’їзду перешкоди водіями маршрутних і інших транспортних засобів, яким дозволено рух цією смугою.
Як виключення, лінію 1.3 дозволяється перетинати для об’їзду перешкоди, якщо така перешкода повністю унеможливлює рух транспортних засобів в межах відведених смуг для руху в одному напрямку.
Лінії 1.5-1.8 перетинати дозволяється з будь-якого боку.
На ділянці дороги між реверсивними світлофорами лінію 1.9 дозволяється перетинати, якщо вона розташована праворуч від водія.
При ввімкнених сигналах зеленого кольору у реверсивних світлофорах лінію 1.9 дозволяється перетинати з будь-якого боку, якщо вона поділяє смуги, по яких рух дозволено в одному напрямку. У разі вимкнення реверсивних світлофорів водій повинен негайно перестроїтися праворуч за лінію розмітки 1.9.
Лінію 1.9, що розміщена ліворучпо відношенню до водія транспортного засобу, при вимкнених реверсивних світлофорах перетинати забороняється.
Лінію 1.11 дозволяється перетинати тільки з боку її переривчастої частини, а з боку суцільної – лише по завершенні обгону чи об'їзду перешкоди.

2. Вертикальна розмітка


Смуги вертикальної розмітки мають чорно-білий колір. Червоно-білий колір мають смуги 2.3. Жовтий колір має лінія 2.7.
Вертикальна розмітка позначає:
2.1 – торцеві частини штучних споруд (парапетів, опор освітлення, шляхопроводів та ін.);
2.2 – нижній край штучної споруди;
2.3 – вертикальні поверхні щитів, які встановлюють під знаками 4.7-4.9, чи початкові або кінцеві елементи дорожніх огороджень. Нижній край смуг розмітки позначає бік, з якого необхідно об'їжджати перешкоду;
2.4 – напрямні стовпчики;
2.5 – бокові поверхні огороджень доріг на заокругленнях малого радіуса, крутих спусках, інших небезпечних ділянках;
2.6 – бордюри напрямного острівця та острівця безпеки;
2.7 – бордюри в місцях, де заборонено стоянку транспортних засобів.
Сусідня федерація не переживе другого терміну президентства Порошенка.

#92 Жигуліст

 • ПМЖКраїна хохлобидла

Отправлено 05 Май 2016 - 13:13

Додаток 5

РОЗПІЗНАВАЛЬНІ ЗНАКИ, НАПИСИ І ПОЗНАЧЕННЯ


1. На відповідних транспортних засобах установлюються такі розпізнавальні знаки:
1) "Автопоїзд" – три ліхтарі оранжевого кольору, розташовані горизонтально над передньою частиною кабіни (кузова) з проміжками між ліхтарями від 150 до 300 мм – на вантажних автомобілях і колісних тракторах (класу 1.4 т і вище) з причепами, а також на зчленованих автобусах і тролейбусах;
2) "Глухий водій" – круг жовтого кольору діаметром 160 мм з нанесеними всередині трьома чорними кружками діаметром 40 мм, розташованими по кутах уявного рівностороннього трикутника, вершина якого спрямована донизу. Знак розміщується спереду і ззаду на транспортних засобах, якими керують глухі або глухонімі водії;
3) "Діти" – квадрат жовтого кольору з каймою червоного кольору і чорним зображенням символу дорожнього знака 1.33 (сторона квадрата – не менше 250 мм, кайма – 1/10 цієї сторони). Знак розміщується спереду і ззаду на транспортних засобах, що перевозять організовані групи дітей;
4) "Довгомірний транспортний засіб" – два прямокутники жовтого кольору розміром 500х200 мм з каймою червоного кольору завширшки 40 мм із світлоповертального матеріалу. Знак розміщується ззаду горизонтально (чи вертикально) і симетрично до поздовжньої осіна транспортних засобах (крім маршрутних), довжина яких від 12 до 22 м.
Довгомірні транспортні засоби, довжина яких з вантажем або без нього перевищує 22 м, а також автопоїзди з двома і більше причепами (незалежно від загальної довжини) повинні мати розміщений ззаду розпізнавальний знак (у формі прямокутника жовтого кольору розміром 1200х300 мм з каймою червоного кольору завширшки 40 мм) із світлоповертального матеріалу. На знакові чорним кольором наноситься зображення вантажного автомобіля з причепом і зазначається їхня загальна довжина в метрах;
5) "Особа з інвалідністю" – квадрат синього кольору із білою каймою та білим символом особи на інвалідній колясці. Довжина сторони квадрату складає 100 мм, ширина кайми – 10 мм. Знак розміщується спереду і ззаду на механічних транспортних засобах, якими керують водіїз інвалідністю І, ІІ групи, а також ІІІ групи з порушеннями опорно-рухової системи. Особи, що використовують розпізнавальний знак "Особа з інвалідністю", повинні мати на це підтверджуючий документ;
6) "Інформаційна таблиця небезпечного вантажу" – прямокутник оранжевого кольору з світлоповертальною поверхнею та каймою чорного кольору. У верхній частині розпізнавального знака у випадках, передбачених спеціальними правилами, зазначається ідентифікаційний номер виду небезпеки, у нижній – ідентифікаційний номер небезпечної речовини за переліком ООН. Знак розміщується згідно спеціальних правил (або Правил дорожньогоперевезення небезпечних вантажів);
7) "Тихохідний транспортний засіб" – рівносторонній трикутник із стороною 350 мм із червоним флуоресцентним покриттям і червоною смугою шириною 45 мм із світлоповертального матеріалу на гранях. Знак розміщується позаду на транспортному засобі, який за своєю конструкцією або за умовами забезпечення безпеки при перевезенні вантажу не може рухатися зі швидкістю, що перевищує 40 км/год;
8) "Колона" – квадрат жовтого кольору з каймою червоного кольору, в який вписано літеру "К" чорного кольору (сторона квадрата – не менше 250 мм (для легкових автомобілів – не менше 140 мм), ширина кайми – 1/10 цієї сторони). Знак розміщується спереду і ззаду на механічних транспортних засобах (крім мотоциклів, трициклів, квадроциклів та мопедів) та причепах, що рухаються в колоні;
9) "Лікар" – квадрат синього кольору (сторона – 140 мм) із вписаним зеленим кругом (діаметр – 125 мм), на який нанесено білий хрест (довжина штриха – 90 мм, ширина – 25 мм). Знак розміщується спереду і ззаду на автомобілях, що належать водіям-лікарям (за їхньою згодою).
Якщо на транспортному засобі розміщено розпізнавальний знак "Лікар", у ньому повинна бути спеціальна медична аптечка та інструментарій за переліком, визначеним МОЗ, для подання кваліфікованої допомоги під час дорожньо-транспортної пригоди;
10) "Негабаритний вантаж" – сигнальні щитки або прапорці розміром 400 х 400 мм з нанесеними по діагоналі червоними і білими смугами, що чергуються (ширина – 50 мм), а в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості – світлоповертачами або ліхтарями: спереду білого кольору, ззаду – червоного, збоку – оранжевого. Знак розміщується на крайніх зовнішніх частинах вантажу, що виступає за габарити транспортного засобу на відстань, більшу ніж це передбачено підпунктами "6" і "8" частини1.1 статті 34 цього Закону, а також у випадках, зазначених в частині 6 статті 64;
11) "Обмеження максимальної швидкості" – зображення дорожнього знака 3.29 "Обмеження максимальної швидкості" із зазначенням дозволеної швидкості (діаметр знака – не менше 160 мм, ширина кайми – 1/10 діаметра). Знак розміщується (наноситься) ззаду ліворуч на механічних транспортних засобах, якими керують водії із стажем до 1 року, великовагових та великогабаритних транспортних засобах, транспортних засобах, що здійснюють дорожнє перевезення небезпечних вантажів, у разі перевезення вантажним автомобілем пасажирів, а також у випадках, коли максимальна швидкість транспортного засобу згідно з його технічною характеристикою або окремими умовами руху, визначеними Міністерством внутрішніх справ України, нижча встановленої в частинах 4 і 6 статті 56 цього Закону;
12) "Розпізнавальний автомобільний знак України" – еліпс білого кольору з чорною каймою і нанесеними усередині латинськими літерами UA. Довжина осей еліпса повинна бути 175 і 115 мм. Розміщується ззаду на транспортних засобах, які перебувають у міжнародному русі;
13) "Розпізнавальний знак транспортного засобу" – спеціальна стрічка із світлоповертальної плівки з нанесеними під кутом 45 градусів червоними і білими смугами, що чергуються. Знак розміщується на транспортних засобах ззаду горизонтально і симетрично до поздовжньої осі якомога ближче до зовнішнього габариту транспортного засобу, а на транспортних засобах, що мають кузов-фургон, – і вертикально. На транспортних засобах, що використовуються для дорожніх робіт, а також на засобах, що мають особливу форму, і на їх обладнанні знак розміщується також спереду і по боках.
Розпізнавальний знак розміщується обов'язково на транспортних засобах, що використовуються для дорожніх робіт, а також на засобах, що мають особливу форму. На інших транспортних засобах розпізнавальний знак розміщується за бажанням їх власників.
14) "Таксі" – композиція з п’яти квадратів контрастного кольору (сторона щонайменше 20 мм), які розташовані у шаховому порядку у два ряди. Знак наноситься з обох боків автомобіля на його передні дверцята, а також на розпізнавальний ліхтар оранжевого кольору, який встановлюється на даху автомобіля;
15) "Учбовий транспортний засіб" – рівносторонній трикутник білого кольору з вершиною догори і каймою червоного кольору, в який вписано літеру "У" чорного кольору (сторона – не менше 200 мм (для легкових автомобілів – не менше 140 мм), ширина кайми – 1/10 цієї сторони). Знак обов’язково розміщується спереду і ззаду на транспортних засобах(за винятком мотоциклів,мопедів, трициклів та квадроциклів), що використовуються для навчання водінню (допускається встановлення двостороннього знака на даху легкового автомобіля);
16) "Шипи" – рівносторонній трикутник білого кольору з вершиною догори і каймою червоного кольору, в який вписано літеру "Ш" чорного кольору (сторона трикутника – не менше 200 мм (для легкових автомобілів – не менше 140 мм), ширина кайми – 1/10 сторони). Знак розміщується ззаду на транспортних засобах, на яких встановлено шини з шипами;
17) "Газ" – рівносторонній трикутник жовтого кольору з вершиною догори і каймою чорного кольору, в який по центру вписано знак оклику чорного кольору (сторона трикутника – не менше 200 мм (для легкових автомобілів – не менше 130 мм), ширина кайми – 1/10 сторони). Безпосередньо під знаком розміщується пояснювальна табличка, що має ідентичний знакові фон і напис чорного кольору "ГАЗ". Знак розміщується ззаду ліворуч на транспортних засобах, на яких встановлено газобалонне обладнання.
2. Розпізнавальні знаки розміщуються на висоті 400-1600 мм від поверхні дороги так, щоб вони не обмежували оглядовість і їх було добре видно іншим учасникам дорожнього руху.
3. Забороняється наносити на зовнішні поверхні транспортних засобів зображення чи написи, що збігаються з кольорографічними схемами, розпізнавальними знаками чи написами транспортних засобів оперативних і спеціальних служб, передбаченими національним стандартом України, або унеможливлюють визначення основного кольору такого транспортного засобу.
4. Без будь-яких узгоджень дозволяється нанесення на транспортний засіб довільних зображень або написів відповідно до вимог діючих стандартів та за умови, що вони не протирічать вимогам Закону України "Про рекламу". У разі невідповідності вищезазначеним вимогам, нанесення зображення або написів узгоджується з уповноваженим органом Міністерства внутрішніх справ України.
5. Для позначення гнучкого зчеплення під час буксирування використовуються прапорці або щитки розміром 200х200 мм з нанесеними на них по діагоналі червоними і білими смугами, що чергуються, із світлоповертального матеріалу завширшки 50 мм (за винятком використання гнучкого зчеплення з покриттям із світлоповертального матеріалу).
6. На вантажних автомобілях з дозволеною максимальною масою понад 3,5 тонни, причепах і напівпричепах до них та автобусах застосовується контурне маркування – ряд смуг із світлоповертального матеріалу, що наносяться на автотранспортний засіб з метою позначення у темний час доби та в умовах недостатньої видимості його горизонтальних і вертикальних габаритів (довжини, ширини і висоти). Порядок установки та вимоги до контурного маркування визначаються діючими регламентами, правилами та нормативами.
Знак аварійної зупинки відповідно до ГОСТ 24333-97 являє собою рівносторонній трикутник, виготовлений із світлоповертальних планок червоного кольору з внутрішньою флуоресцентною вставкою червоного кольору
Сусідня федерація не переживе другого терміну президентства Порошенка.

Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных

Анализ сайта онлайн
Loading the player...