Рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

                          МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

                       Н А К А З   27.03.2009  N 111

                                      Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

                                      26 червня 2009 р.

                                      за N 576/16592

         Про затвердження Інструкції з питань діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби

                      Державтоінспекції МВС15. Дії працівників підрозділів ДПС при порушенні  учасником дорожнього руху вимог ПДР
                   ( 1306-2001-п, 306а-2001-п )
  15.1.3. Тимчасово  вилучає  посвідчення  водія  у   випадках, передбачених чинним законодавством.
 15.5.3. Встановлює  та  фіксує  дані  свідків  та   очевидців протиправних дій особи.
20. Дії працівника підрозділу ДПС   під час отримання інформації про ДТП
     20.1. Працівник   підрозділу   ДПС   невідкладно    доповідає командирові підрозділу інформацію про ДТП,  яка стала йому відома, включаючи  випадки,  коли  вона  сталася  поза  його  постом   або
маршрутом  патрулювання,  і  надалі  діє  відповідно  до отриманих вказівок,  а у невідкладних випадках (аварія з тяжкими наслідками, небезпечним   вантажем,   зниклим  транспортним  засобом)  негайно
виїжджає до місця пригоди.
     20.2. При отриманні повідомлення з'ясовує прізвище,  ім'я  та по батькові, адресу і номер телефону особи, що повідомила про ДТП.
     20.3.  Термін прибуття наряду ДПС на місце ДТП обчислюється з моменту   отримання   інформації   про   пригоду   та  не  повинен перевищувати:
     15 хвилин для  підрозділів  ДПС,  які  обслуговують  міста  з чисельністю населення один мільйон та більше;
     20 хвилин для  підрозділів  ДПС,  які  обслуговують  міста  з чисельністю населення до одного мільйона людей;
     30 хвилин для підрозділів ДПС,  які обслуговують автомобільні дороги державного значення;
     1 година  для  підрозділів   ДПС,   які   обслуговують   інші автомобільні дороги (районного або місцевого значення).
{  Пункт  20.3  глави  20  із  змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 618 ( z1086-11 ) від 22.08.2011 }
     20.4. Прибувши  на місце пригоди,  у результаті якої отримали тілесні ушкодження  люди,  працівник  підрозділу  ДПС  до  приїзду слідчо-оперативної групи:
     20.4.1. Доповідає черговому,  командиру підрозділу або особі,
яка  його  заміщає,  про  обставини  події  (уточнене місце,  час, кількість потерпілих,  наявність на місці всіх учасників ДТП та їх транспортних  засобів,  інформацію  про  небезпечний вантаж,  зону
ураження  тощо)  та  чітко  виконує  доручення   останнього   щодо забезпечення безпеки дорожнього руху.
     20.4.2. Уживає заходів з огородження місця пригоди необхідною кількістю  тимчасових технічних засобів регулювання дорожнім рухом (направляючі  конуси,  огороджувальна  стрічка,   дорожні   знаки,
інформаційні  щити "Увага!  Оформлення ДТП",  інше) та одночасного надання першої медичної допомоги потерпілим і  доставляння  їх  до медичних закладів.
     20.4.3. Збирає інформацію про  постраждалих,  у  які  медичні заклади і ким вони відправлені.
     20.4.4. З'ясовує тип,  марку,  колір і  реєстраційні  номерні
знаки   транспортних  засобів,  на  яких  до  його  прибуття  були відправлені постраждалі.
     20.4.5. У  присутності двох свідків фіксує місце,  час,  вид, обставини та наслідки ДТП.
     20.4.6. Установлює транспортні засоби,  водіїв,  пасажирів та інших осіб причетних до ДТП,  її свідків і забезпечує  присутність вказаних  осіб  на  місці  пригоди  до прибуття слідчо-оперативної групи. Опитує їх про обставини пригоди і записує установчі дані.
     20.4.7. Забезпечує охорону місця пригоди та вживає заходів до збереження слідів та речових доказів.
     20.4.8. Вживає  заходів до поновлення руху повз місце пригоди або організовує його об'їзд по безпечному маршруту.
     20.5. Доповідає  прибулому   на   місце   події   керівникові слідчо-оперативної   групи  (далі  -  СОГ)  (прокурору,  слідчому, працівникові,  що здійснює дізнання) інформацію про  причетних  до
ДТП осіб і свідків, передає йому зібрані відомості й речові докази і надалі діє за його вказівками.
     20.5.1. За  вказівкою  старшого СОГ забезпечує участь свідків під час проведення огляду місця пригоди та організовує огляд осіб, причетних до ДТП, у медичних закладах.
     20.5.2. За  дорученням   слідчого   в   присутності   понятих  проводить необхідні виміри,  огляд транспортних засобів,  дані про які  вносяться  старшим  СОГ  до  протоколів  огляду  транспортних
засобів   та  огляду  місця  ДТП  і  схеми  до  нього.  Спільно  з відповідальною  посадовою   особою   дорожньої   або   комунальної організації  обстежує  дорожні  умови  в місці скоєння ДТП з метою
виявлення та фіксації недоліків в утриманні  доріг  (вулиць),  які могли стати супутньою або безпосередньою причиною скоєння ДТП.  За результатами обстеження  складається  акт,  який  в  обов'язковому
порядку додається до протоколу огляду місця ДТП.
     20.5.3. Надає старшому СОГ  допомогу  в  з'ясуванні  обставин скоєння    ДТП,    оформленні   необхідних   матеріалів   пригоди, установленні її учасників і свідків, прикмет транспортних засобів,
які залишили місце пригоди,  та ймовірних шляхів їх руху.  Негайно
вживає  заходів  реагування  для  переслідування   та   затримання підозрюваних транспортних засобів.
     20.5.4. За необхідності видає приписи  дорожнім,  комунальним організаціям   або   аварійно-технічним   службам   щодо  усунення наслідків пригоди для відновлення нормальних умов дорожнього руху.
     20.6. У  разі  якщо  водій  залишив  місце  ДТП,   установлює ймовірний напрямок його руху,  марку, тип, державний реєстраційний номерний знак,  колір,  а також  особливі  прикмети  транспортного
засобу  і водія,  про що інформує чергового територіального ОВС та
командира    підрозділу    (начальника)    відділу    (відділення) Державтоінспекції  МВС з обслуговування адміністративних територій міст,  районів, районів у містах. Вживає заходів щодо встановлення
транспортного  засобу  та  водія,  який залишив місце пригоди,  по "гарячих слідах".
     20.6.1. Отримані при первинному огляді місця ДТП і опитуванні
свідків  дані  про  зниклий  транспортний  засіб  з  водієм,  його можливий подальший рух працівник ДПС негайно доповідає командирові підрозділу ДПС або  його  заступнику  і  далі  діє  відповідно  до
одержаних вказівок.
     20.6.2. У  межах  компетенції  здійснює  перевірку  прилеглої території,  автостоянок, підприємств, СТО, приватних майстерень на предмет виявлення зниклого транспортного засобу  та  виконує  інші
вказівки старшого слідчо-оперативної групи.
     20.7. При оформленні матеріалів ДТП з транспортним засобом, в якому   перебувають   працівники    консульських,    дипломатичних представництв,  які  користуються імунітетом та мають дипломатичну або консульську картку встановленої  форми,  працівник  підрозділу ДПС  пропонує  водію  бути  присутнім  при  оформленні  матеріалів пригоди.  У разі якщо водій або  будь-хто  з  пасажирів  висловлює небажання  бути  при  цьому  присутнім,  працівник  підрозділу ДПС
записує  необхідні  дані  (обов'язково  -   номер   дипломатичної, консульської  картки)  про учасників події і дозволяє їм їхати.  У такому випадку в протоколі огляду місця події робиться  запис  про причину відсутності водія.  Протокол підписується особою,  що його склала, та двома свідками.
     20.8. Оформлення     матеріалів     про     порушення     ПДР
(   1306-2001-п,   306а-2001-п   ),   що   спричинили   ушкодження транспортних  засобів, вантажів, доріг, дорожніх споруд або іншого майна  і заподіяли при цьому тільки матеріальну шкоду, за рішенням
командира  підрозділу  ДПС  або його заступника може здійснюватися працівником  підрозділу ДПС самостійно відповідно до вимог чинного законодавства України.
                                                      

                        

              МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

                    Н А К А З    26.02.2009  N 77

                               Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

                        24 квітня 2009 р.   за N 374/16390

             Про затвердження Інструкції з оформлення   працівниками Державтоінспекції МВС

         матеріалів про адміністративні порушення   у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху       

 

VI. Особливості оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення,
               відповідальність за яке передбачена   статтею 124 КУпАП ( 80731-10 )
     6.1. У  разі  порушення  учасниками  дорожнього  руху  правил дорожнього  руху,  що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу,  автомобільних  доріг,  вулиць,  залізничних   переїздів,
дорожніх споруд чи іншого майна, на місці ДТП складається протокол про адміністративне правопорушення стосовно  цих  осіб,  до  якого додаються:
     схема місця ДТП (додаток 7) (  za374-09  ),  що  підписується особами,    які    брали   участь   в   огляді,   та   працівником Державтоінспекції МВС;
     пояснення учасників пригоди та свідків (у разі їх наявності);
     показання технічних   приладів    та    засобів    фото-    і відеоспостереження;
     інші матеріали, які необхідні для прийняття рішення в справі.
     У випадках,  коли учасникам ДТП заподіяно тілесних ушкоджень, викликається слідчий для проведення огляду місця події  відповідно до  вимог  Кримінально-процесуального  кодексу  України ( 1001-05,
1002-05, 1003-05 ).
     Одночасно на  місці  оформлення  відповідних  документів  про
адміністративні  правопорушення  водіям  видаються   довідки   про пошкодження  транспортних  засобів  (додаток 8 )  Копія схеми або фотографії з місця ДТП надаються учасникам пригоди за їх письмовою заявою   в  підрозділі  Державтоінспекції  МВС,  працівники  якого
оформили зазначене ДТП.
     На схемі   місця  ДТП  повинні  бути  графічно  зображені  та зафіксовані такі об'єкти:
     ділянка дороги, де сталася дорожньо-транспортна пригода;
     сталі орієнтири,  до  яких  на  схемі   здійснена   прив'язка об'єктів та слідів;
     транспортні засоби, причетні до ДТП, координати їх розміщення відносно елементів проїзної частини та сталих орієнтирів;
     сліди гальмового  шляху  коліс   транспортних   засобів:   їх розміщення  відносно  елементів  проїзної частини;  
довжина від їх початку до кожного  колеса  транспортного  засобу  із  зображенням місць розривів; довжина слідів на ділянках з різним покриттям;
     інші сліди та предмети,  що  стосуються  пригоди:  розміщення частин  та об'єктів (уламки кузова,  частинки фарби,  уламки скла, осипання ґрунту,  сліди  рідини  та  ін.),  що  відокремилися  від
транспортного   засобу,   відносно   елементів  проїзної  частини, транспортних засобів;  площа розсіювання  уламків  скла,  осипання ґрунту тощо;
     координати місця  зіткнення,  наїзду  тощо  відносно   сталих орієнтирів;
     ширина проїзної частини разом з роздільними смугами;
     ширина тротуарів, узбіччя;
     розміри ділянок з різним станом дорожнього покриття;
     розміри та розміщення дефектів дорожнього покриття;
     розташування дорожньої розмітки;
     розташування світлофорів,  дорожніх  знаків  та інших засобів
технічного регулювання дорожнього руху;
     розташування шлагбаума, засобів сигналізації, дорожніх знаків на підході до залізничного переїзду.
     В обов'язковому   порядку  в  схемі  місця  ДТП  заповнюється таблиця дорожніх умов та зазначаються назви  об'єктів,  зображених на схемі.
     На зворотному боці схеми місця ДТП зазначаються:
     марка (модель) пошкодженого транспортного засобу;
     номерний знак транспортного засобу;
     власник транспортного засобу;
     перелік видимих (зовнішніх) пошкоджень транспортного  засобу, які сталися внаслідок ДТП.
     Зазначена інформація   підтверджується    підписами    водіїв транспортних засобів.
     6.2. Складена на місці пригоди схема місця ДТП долучається до матеріалів справи. Зазначена схема підписується особами, які брали участь у ДТП,  а також працівником Державтоінспекції МВС,  який її
склав.
     6.3. Якщо на місці ДТП  працівник  Державтоінспекції  МВС  не може   об'єктивно  визначити  особу,  яка  скоїла  адміністративне правопорушення,  передбачене статтею 124 КУпАП ( 80731-10  ),  або відсутні  прямі  докази  її вини,  оформлені матеріли ДТП протягом доби передаються для подальшого  розгляду  інспектору  з  дізнання
підрозділу  Державтоінспекції  МВС,  на  території  обслуговування якого сталася пригода, або особі, яка виконує його обов'язки.
6.4. Інспектор з дізнання  підрозділу  Державтоінспекції  МВС або особа, яка виконує його обов'язки, під час розгляду матеріалів ДТП повинен в найкоротший,  але не більше одного місяця з  моменту скоєння ДТП,  термін,  установити всі обставини її скоєння,  ужити інших заходів щодо об'єктивного визначення особи (осіб), яка (які) скоїли  адміністративне  правопорушення,  передбачене  статтею 124 КУпАП ( 80731-10 ),  скласти відносно такої особи (осіб)  протокол (и)  про  адміністративне  правопорушення  та в п'ятиденний термін надіслати його до відповідного суду.
     6.5. Якщо для об'єктивного розгляду матеріалів ДТП  необхідне залучення    експерта,    інспектором    з   дізнання   підрозділу Державтоінспекції МВС або особою,  яка виконує його  обов'язки,  у  триденний  термін з моменту скоєння ДТП готується відповідний лист до       регіонального        підрозділу        Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при МВС з переліком питань, які треба з'ясувати для прийняття об'єктивного рішення в справі.
     6.6. Якщо  внаслідок  ДТП  немає  потерпілих  та  не  завдано матеріальної  шкоди  третім  особам,  а  транспортні засоби можуть безпечно рухатися,  водії (за наявності взаємної  згоди  в  оцінці обставин   скоєного)  можуть  прибути  до  найближчого  підрозділу Державтоінспекції  МВС  або  в  орган  чи  підрозділ  міліції,  на території  обслуговування  якого  сталася пригода,  для оформлення відповідних матеріалів,  попередньо склавши самостійно схему місця
ДТП та підписавши її особисто.
     Працівник Державтоінспекції МВС здійснює  огляд  транспортних засобів  та  діє відповідно до вимог цієї Інструкції.  Схема місця ДТП,  складена  водіями  транспортних  засобів,   долучається   до матеріалів справи.
     6.7. При складанні схеми місця ДТП рекомендується:
     застосовувати спеціальні   креслярські   приладдя   (лінійки, лекала тощо);
     користуватися загальноприйнятими   графічними    зображеннями об'єктів та умовними позначками;
     не порушувати масштабу зображення;
     деталізувати ту чи іншу ділянку схеми пригоди;
     використовувати винесення фрагментів за схему.

               VII. Порядок здійснення тимчасового   вилучення посвідчення водія

     7.1. У  разі вчинення водієм порушення,  за яке відповідно до статті  265-1   КУпАП   (   80732-10   )   може   бути   накладено адміністративне  стягнення  у  вигляді позбавлення права керування
транспортними засобами,  працівник Державтоінспекції МВС тимчасово вилучає  посвідчення  водія  до набрання законної сили постанови в справі  про  адміністративне  правопорушення  і  видає  тимчасовий
дозвіл  на  право  керування  транспортними  засобами  (додаток 9) терміном дії три місяці. Про тимчасове вилучення посвідчення водія робиться запис у протоколі про адміністративне правопорушення.
     У тимчасовому дозволі на право керування транспортним засобом з лицьового боку гасяться (перекреслюються) категорії транспортних засобів,  право на керування якими  водій  не  має,  проставляються дата  тимчасового  вилучення посвідчення водія,  посада,  прізвище
працівника Державтоінспекції МВС, а також робляться такі записи:
{  Пункт  7.1  розділу  VII із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 594 ( z1079-11 ) від 18.08.2011 }
     7.2.1. У   графі  "Дата  складання"  вказується  дата  (день,місяць, рік) вчинення правопорушення (наприклад, 06.05.2009).
     7.2.2. У  графі  "Стаття  КУпАП"  вказується  стаття  Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10,  80732-10 ) та  частина  цієї  статті,  якою  передбачена  відповідальність за порушення (наприклад, частина перша статті 130 КУпАП).
     7.2.3. У  графі  "Серія,  номер  нагрудного знака" вказуються серія та номер нагрудного знака працівника Державтоінспекції  МВС, який склав протокол про адміністративне правопорушення.
     7.2.4. У графі "Серія,  номер протоколу  про  адміністративне правопорушення"   вказуються   серія   та   номер   протоколу  про адміністративне     правопорушення,     складеного     працівником  Державтоінспекції МВС.
     7.3. У разі скоєння адміністративного правопорушення,  за яке може   бути   накладено   адміністративне   стягнення   у  вигляді позбавлення права керування транспортними засобами, особою, у якої посвідчення  водія  тимчасово  вилучено  за  попереднє (попередні) адміністративне  правопорушення,  тимчасовий   дозвіл   на   право
керування  транспортним  засобом,  виданий  у першому випадку,  не поновлюється.  У відповідних графах тимчасового дозволу  на  право   керування  транспортним  засобом працівником Державтоінспекції МВС
робляться відмітки за фактом виявленого правопорушення.
     7.4. Втрачений  тимчасовий  дозвіл  поновлюється в підрозділі Державтоінспекції МВС з обслуговування адміністративної  території міста  або  району  за  місцем  проживання  власника дозволу після
документального  підтвердження  інформації  про   його   попередню видачу.
     7.5. У  разі  вчинення  особою,  якій  уже  видано тимчасовий дозвіл  на  право  керування  транспортним   засобом,   повторного адміністративного  правопорушення,  за яке передбачено позбавлення такого  права,  цій  особі  новий  дозвіл  видається  лише   після
закінчення  терміну  дії  попереднього  дозволу,  але на термін не більше трьох місяців з моменту скоєння такого правопорушення.
     7.6. Повторні   тимчасові   дозволи   на   право    керування
транспортним  засобом  видаються  інспектором  з  адміністративної практики  підрозділу  Державтоінспекції   МВС   з   обслуговування адміністративної  території  міста або району за місцем проживання правопорушника або особою, яка виконує його обов'язки.
     7.7. Облік видачі  та  використання  тимчасових  дозволів  на право  керування  транспортним  засобом  ведеться в Журналі обліку надходжень  та  витрати  бланків  суворого  обліку  (додаток  10).
Зіпсовані,  повернуті або такі,  що мають друкарський брак, бланки дозволів знищуються та списуються з обліку відповідно  до  чинного законодавства.
     7.8. Після   закінчення   тримісячного   строку   тимчасового вилучення посвідчення водія у випадках,  якщо  судом  не  прийнято рішення   щодо  позбавлення  водія  права  керування  транспортним
засобом або якщо  справа  про  адміністративне  правопорушення  не розглянута   у   встановлений   законом  строк,  особа  має  право звернутися за  отриманням  вилученого  документа.  Таке  звернення
особи  є  обов'язковим  для  його  виконання  незалежно від стадії вирішення справи про адміністративне правопорушення.
     За подання  такого  звернення  та  повернення особі тимчасово вилученого посвідчення водія не може стягуватися плата.