Рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

   На форуме неоднократно рассматривались действия водителей во время проведения осмотра места ДТП. Интересно конечно было бы узнать каковы методические рекомендации для следователей - дознавателей при  осмотре места ДТП. Таковы были обнаружены и привожу их ниже (сподіваюсь, що державна мова не є перепоною для Вас):

ОГЛЯД МІСЦЬ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД ТА ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

 

Розслідування кримінальних справ про дорожньо-транспортні пригоди потребує від слідчих і дізнавачів(мое) спеціальної підготовки та відповідних практичних навиків.

У справах цієї категорії основні докази здобуваються при огляді місця події та транспортних засобів. Тому виконанню цих слідчих дій повинна приділятися особлива увага.

На жаль, практика свідчить, що працівники, які оглядають місця подій, здебільшого погано володіють необхідними для цього навичками, а підчас недбало ставляться до виконання своїх обов'язків. Протоколи огляду складаються поверхово, неповно. У них часто відсутні параметри дороги, розміри слідів, їх «прив'язка» до відносно стійких орієнтирів. Не завжди відповідає вимогам такий важливий для розслідування документ, як схема до протоколу огляду місця дорожньо-транспортної пригоди. Цей документ часто складається неохайно, з виправленнями, слідова інформація належним чином у ньому не відображається.

Украй поверхово оглядаються, досліджуються та зберігаються речові докази, зокрема, автомототранспорт.

При оглядах рідко використовуються технічні засоби, не завжди залучаються фахівці.

Недоліки при оглядах місць подій призводять до непоправної втрати доказів. Через це слідство затягується, прийняти у справах законні рішення стає неможливим.

Метою рекомендацій є надання методичної допомоги слідчим і працівникам дізнання, які розслідують справи цієї категорії.

1. Поняття, принципи, стадії, види огляду місця дорожньо-трапспортної пригоди

 

Огляд місця події - це криміналістичне дослідження, виконане слідчим відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства із застосуванням криміналістич­них методів, необхідних для встановлення події злочину та особи, винної у його скоєнні.

Основні принципи огляду місця дорожньо-транспортної пригоди:

1. Законність - точна відповідність вимогам норм кримінально-процесуального права.

2. Своєчасність - слідчо-оперативна група невідкладно виїжджає на місце події та приступає до огляду.

3. Повнота - ретельне дослідження та фіксація всього, що може мати значення для розслідування злочину.

4. Планомірність.

5. Об'єктивність.

 

ЦОДАДКОВО місце події оглядається в таких випадках:

•  коли в ході розслідування з'являються нові, раніше не відомі обставини, що потребують додаткового вивчення окремих елементів обстановки місця події;

•   коли первинний огляд був проведений за несприятливих умов, наприклад, вночі, за відсутності належного освітлення, при сильному дощі, снігу і т. д.

ПОВТОРНИЙ огляд здійснюється:

·                        коли є підстави вважати, що при первинному огляді сліди та речові докази, які обов'язково повинні бути, не виявлені;

·                        якщо огляд здійснено без участі фахівця;

·                        коли протокол огляду місця події складено неякісно, зокрема, у ньому немає даних про обстановку на місці події.

 

Огляд місця дорожпьо-транспортної пригоди має три стадії:

·                        загальна,

·                        детальна,

·                        кінцева.

 

ЗАГАЛЬНИЙ огляд починається з:

·                        орієнтації на місцевості;

·                        визначення меж території, що підлягає огляду;

·                        визначення вихідної точки й послідовності огляду;

·                        вибору позиції для виконання орієнтуючої й оглядової фотозйомки;

·                        дослідження всіх обставин, що стосуються місця події;

·                        вивчення взаємного положення й зв'язку елементів обстановки.

 

Опитуються потерпілі й очевидці.

ДЕТАЛЬНИЙ огляд має:

-  статичну фазу - дослідження об'єктів без їх переміщення;

-  динамічну фазу - дослідження об'єктів із зміною їх місцярозташування або з переміщенням їх частин.

Під час КІНЦЕВОЇ стадії огляду складається протокол, схема, вилучаються предмети, зліпки, скопійовані сліди, проводиться їх пакування.

2. Види слідів транспортних засобів.

 

На місці ДТП можуть залишатися три види слідів шин.

1.                     Сліди котіння.

2.                     Сліди ковзання (юзу).

3.                     Сліди проковзування.

 

СЛІДИ КОТІННЯ - сліди, залишені протекторами шин на будь-якій поверхні, коли колеса вільно обертаються.

СЛІДИ КОВЗАННЯ (ЮЗУ) - смуги, залишені шинами коліс, що не обертаються (загальмованих) під час руху автомобіля. Якщо шина ковзає в площині колеса, то її слід легко відрізнити від сліду котіння, оскільки впоперек сліду не видно малюнку протектора, але є деяка кількість поздовжніх ліній. Якщо шина ковзає паралельно осі, слід має ширину, яка дорівнює габаритному розміру зони контакту шини з дорогою. У цьому випадку малюнку протектора не видно.

Перерозподіл маси на осі при гальмуванні транспортного засобу часто дозволяє визначити, якими колесами залишено слід ковзання - передніми чи задніми.

Якщо тиск у шинах відповідає рекомендованому виготовлювачем, то при нормальному русі вертикальне навантаження в зоні контакту протектора з поверхнею дороги розподілено рівномірно на всі колеса. При інтенсивному гальмуванні збільшення навантаження на передні колеса, створює такий само ефект, як і понижений тиск у шинах, а зменшення навантаження на задні колеса рівнозначне впливу підвищеного тиску. Сліди ковзання передніх коліс при цьому світліші в центрі і темніші по краях. Особливо характерно це для радіальних шин.

Сліди ковзання шин задніх коліс світліші, з чіткими поздовжніми лініями протектора, за якими можна визначити довжину сліду, і дещо розмитими краями.

СЛІДИ ПРОКОВЗУВАННЯ. їх походження може бути різним, але у всіх випадках вони утворюються в результаті одночасного ковзання й обертання коліс. Сліди проковзування спущеної шини дуже подібні до слідів ковзання передніх коліс. Проте уважний огляд дозволяє виявити в слідах поздовжні подряпини від дрібних камінців та піску, у той час як у сліді від спущеної шини є подряпини, орієнтовані в поперечному напрямку. Крім того, слід від спущеної шини хвилястий.

Сліди проковзування на повороті залишаються, коли колеса вільно обертаються, але шини проковзують у боковому напрямку під дією відцентрової сили. Перерозподіл навантаження на зовнішні, відносно до центру повороту, два колеса, призводить до того, що виникають сліди проковзування тільки від цих коліс. Але на дуже слизькій поверхні, як правило,-від усіх коліс.

При нормальному повороті сліди шин задніх коліс транспортного засобу звичайної конструкції завжди знаходяться всередині слідів передніх коліс. Проте при заносі це правило порушується. Нерідко на повороті можна виявити слід у вигляді вузької смужки, схожої на одну сторону сліду ковзання шини переднього колеса. Такий слід виникає тому, що шина деформується, перекочуючись в боковому напрямку під дією відцентрової сили, і один бік протектора не контактує з дорожнім покриттям.

Сліди проковзування виникають також при інтенсивному гальмуванні на неслизькій поверхні без блокування коліс або перед їх блокуванням. Вони завжди передують слідам ковзання і краще за все виявляються за невеликими подряпинами від камінців і піщинок, що орієнтуються вздовж напрямку руху. Визначити, де закінчується слід проковзування і починається слід ковзання, дуже важко. Вони обидва включаються в загальний слід гальмування.

Сліди проковзування при розгоні виникають, коли тягове зусилля на ведучих колесах надто велике. Відрізнити їх від слідів уповільнення можна лише при ретельному огляді. При прискоренні камінці й піщинки вириваються шиною з дорожнього покриття і, залишаючи подряпини, викидаються назад. У той час як при уповільненні подряпини з'являються внаслідок вдавлення частинок у поверхню дороги й просунення їх уперед.

Сліди проковзування при зіткненні показують точне місце зіткнення і мають вигляд смуг або характерних штрихів, направлених упоперек напрямку руху транспортного засобу. На точне місця зіткнення вказує також зміщення вбік слідів юзу, що утворюється під дією удару.

Точку, де розпочинається слід ковзання (юзу), легше встановити, розглядаючи слід уздовж із деякої відстані і під невеликим кутом. При цьому потрібно скористатися послугами помічника, який крейдою відмітить зазначену точку. Щоб підвищити точність, спостерігач і помічник міняються місцями.

Існує інший метод, що полягає у виявленні заглиблень, залишених дрібними камінцями, що були захвачені та вирвані протектором шини. Крім того, камінці й пісок, що знаходяться між шиною і дорожнім покриттям, діють як абразив, залишаючи дрібні подряпини, що свідчить про ковзання.

Оскільки важливо знати довжину слідів ковзання коліс однієї осі, потрібно виявити довжину ділянки, де сліди передніх і задніх коліс перекриваються. Якщо слід має хоча б невелику кривизну в плані, цієї проблеми не виникає.

Точка, в якій починають ковзати передні колеса, інколи визначається за невеликим збільшенням зони контакту шин передніх коліс із дорогою через перерозподіл маси (збільшення тиску на передні колеса). Часто від точки блокування передніх коліс починається темна смуга по зовнішньому краю сліду. Якщо немає видимих свідчень початку блокування передніх коліс, але огляд підтверджує факт ковзання всіх коліс, то слід припустити, що сліди повністю співпали.

Розриви в сліді ковзання можуть утворитися під час відриву колеса від поверхні дороги, або при короткочасному припиненні тиснення на педаль гальм. У першому випадку розриви дуже короткі й чисельні. Вони викликані малим навантаженням на задню вісь, внаслідок чого колеса підскакують на нерівностях дороги. Такі сліди виміряються разом (видимі сліди й розриви між ними).

Розриви в слідах шин, викликані періодичним натискуванням на педаль гальм, значно довші, ніж при відриві колеса від поверхні дороги. Відстань між видимими частинами досить велика, оскільки реакції водія недостатньо для такого частого припинення й відновлення гальмування, щоб цей переривчастий слід був схожий на зображення, створене періодичним відривом коліс від дороги. У такому випадку кожен відрізок сліду повинен бути виміряний окремо. В розрахунках використовується фактична сума цих відрізків.

Часто слід, залишений транспортним засобом, проходить по ділянках дороги з різною якістю покриття, особливо коли гальмування розпочинається на перехресті доріг, а закінчується за ним. У таких випадках важливо виміряти довжину сліду в межах кожної ділянки. Це необхідно для того, щоб окремо підрахувати втрачену транспортним засобом швидкість на кожній ділянці дороги і таким чином точно визначити швидкість перед початком гальмування.

3. Методика огляду місця дорожньо-транспортпої пригоди

 

Дорожньо-транспортні пригоди за видами поділяються на:

·                        зіткнення;

·                        перекидання;

·                        наїзд на транспортний засіб, що стоїть;

·                        наїзд на перешкоду;

·                        наїзд на пішохода;

·                        наїзд на велосипедиста;

·                        наїзд на гужовий транспорт;

·                        наїзд на тварин ;

·                        падіння пасажира;

·                        падіння вантажу.

 

При огляді місця події обоє 'язково фіксуються такі дорожні умови:

-  назва , напрямок дороги відносно сторін горизонту;

- план дороги (пряма ділянка, перехрестя і його форма, повороти й закруглення дороги, їх напрямки й радіуси);

- поздовжній профіль дороги (випуклий, горизон­тальний, двоскатний, односкатний, його величина);

-  ширина проїжджої частини дороги;

- тип дорожнього покриття (асфальтобетон, цемен­тобетон, бруківка, гравій, пісок і т. д.);

- стан дорожнього покриття (сухе, мокре, забруднене, ожеледь, сніг, льодовий покрив, вигляд, розміри та місце їх розташування і т. д.);

- пошкодження дорожнього покриття (місце розташу­вання, конфігурація вибоїн, розміри та вигляд країв і т. д.);

-  ширина правого й лівого узбіччя;

-  тип покриття узбіччя і його стан (укріплене, м'яке, вкрите щебенем, піском, травою, снігом, кригою і т. д.);

- пошкодження на узбіччях;

- ширина тротуарів;

- висота бордюрів;

- наявність перешкод на проїжджій частині дороги, узбіччях, тротуарах;

- глибина кюветів;

- довжина відкосів кюветів, їх стан;

- дорожні знаки на відстані 300 м в обидва боки, зона дії знаків, правильність їх установлення і стан;

- розмітка проїжджої частини в зоні місця ДТП;

- зовнішнє оточення місця ДТП (відкрита місцевість, дерева, будови, обриви і т. д.);

- спосіб регулювання дорожнього руху на регульованому перехресті (регулювальник або світлофор, його тип, режим роботи, місцезнаходження, справність);

- видимість поверхні проїжджої частини по осьовій лінії;

- коефіцієнт зчеплення коліс транспортного засобу з дорожнім покриттям.

Згідно з «Єдиними правилами ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони», затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 року за № 198, дорожньо-експлуатаційні організації зобов'язані разом із Державтоінспекцією брати участь в огляді місця дорожньо-транспортної пригоди для визначення умов, за яких вона сталася, та усувати виявлені недоліки.

НАЇЗД

Слідчий при огляді місця події зобов'язаний:

1.                     Забезпечити охорону території , де стався наїзд, доручити працівникам ДАІ організувати об'їзд місця події, вивести за його межі сторонніх.

2.                     Виконати оглядову й орієнтуючу фотозйомку місця події. При цьому зафіксувати особливості дороги, її рельєф, сектор оглядовості з місця водія, наявність перешкод, дорожніх знаків. Застосувати панорамну фотозйомку.

3.                     З'ясувати у свідків та працівників міліції, які прибули на місце події раніше, обставини дорожньо-транспортної пригоди, а також те, які зміни внесені в дорожню обстановку.

4.                     З урахуванням отриманої інформації уточнити межі огляду місця події. Визначивши напрямок руху транспортного засобу, що залишив місце події, доцільно розширити межі огляду до в'їзду в найближчий населений пункт, де водій міг зупинити транспортний засіб для його огляду. У цих місцях можуть залишитися уламки скла, сліди коліс, взуття , паливно-мастильних матеріалів і т. д.

5.                      Детальний огляд місця події розпочати з розшуку й фіксації тих слідів, які можуть бути легко пошкоджені або знищені: осипання ґрунту, сліди коліс, взуття, відокремлені від транспортного засобу дрібні частинки, сліди крові, пластмаси від зовнішніх світлових приладів, лобового скла, частин ЛФП, елементів облицювання, радіатора, бампера, відокремлених  від днища кузова нашарувань багна, ґрунту, частинок вантажу. Виконати детальну фотозйомку виявлених слідів.

6.                     Виявити й зафіксувати сліди бензину, дизпалива, мастила, води, які свідчать про несправність транспортного засобу. Визначити їх точне місцезнаходження стосовно слідів транспортного засобу. Плями паливно-мастильних матеріалів вилучити.

7.                     Крейдою чи іншим способом позначити виявлені сліди і речові докази. Сліди гальмування, котіння позначити крейдою по краю. Це дозволить більш чітко зафіксувати їх на фотоплівку. Крейдою обводяться ділянки осипання скла, лакофарбового покриття, ґрунту, вантажу. Виконати вузлову фотозйомку місця події.

8.                     Вжити заходів для розшуку слідів ходової частини транспортного засобу, що зник з місця події. Зафіксувати ширину колії коліс, ширину бігової доріжки протектора, його малюнок, базу транспортного засобу, число осей, виміряти довжину сліду окружності шини. Сфотографувати й виготовити зліпки.

9.                     Оглянути місце зіткнення транспортного засобу з нерухомими об'єктами (стовпи, дерева, огородження, стіни і т. д.), зафіксувати сліди частин, що виступають, вилучити частинки ЛФП та інші мікрооб'єкти, виготовити зліпки, вилучити разом з об'єктом-слідоносієм.

10.                 При наїзді на велосипедиста, пішохода з тачкою чи іншими громіздкими предметами уважно оглянути сліди, що на цих предметах залишилися, знайти частинки скла, ЛФП, деревини від кузова та інше. Предмети вилучити.

11.                 Виявити і зафіксувати сліди взуття потерпілого, коліс його велосипеда на проїжджій частині дороги та поряд із нею. Визначити напрямок та характер руху. Сфотографувати сліди.

12.                 Знайти місце зупинки транспортного засобу після наїзду. Зафіксувати його сліди, а також сліди взуття водія, якщо він підходив до потерпілого.

13.                 Знайти та зафіксувати можливі ознаки повторного наїзду на потерпілого. Вжити заходів для виявлення слідів першого наїзду.

14.                 З'ясувати, чи застосовував водій гальмування при наїзді на пішохода. Зафіксувати початок, довжину та вид слідів гальмування, їх розташування, різницю слідів, залишених різними колесами. Вилучити з місця гальмування мікрочастинки шини. Слід пам' ятати, що слід гальмування добре видно, коли джерело світла знаходиться за спиною особи, яка оглядає місце події.

15.                 Зафіксувати місцезнаходження слідів крові, частин тканини та органів людини. Сфотографувати їх, при необхідності вилучити.

16.                 Знайти й оглянути на місці події речі, що належать потерпілому. Зафіксувати їх місцезнаходження, дослідити пошкодження. Визначити, які речовини, харчові продукти із сумки і т. д. могли залишитися на транспортному засобі, що зник з місця події. Об'єкти та зразки речовини вилучити.

17.                 Зафіксувати ознаки, що можуть свідчити про час, що минув із моменту скоєння ДТП. При цьому досліджується ступінь висихання плям крові, слідів від мокрих шин, змін слідів під впливом атмосферних явищ. Фіксується час, позначений на розбитому годиннику потерпілого і т. д.

18.                 Сфотографувати позу трупа, його розміщення відносно меж проїжджої частини дороги та інших орієнтирів. Виконати детальну фотозйомку пошкоджень на одязі й тілі трупа, слідів коліс і т. д.

19.                 Оглянути одяг потерпілого для виявлення слідів протектора, частин транспортного засобу, що виступають, частин ЛФП і деревини від кузова, плям ПММ, шматків скла, пластмаси, металу, об'єктів ґрунтового й рослинного походження. Усе виявлене сфотографувати й вилучити.

20.                 Оглянути підошви взуття потерпілого, зафіксувати сліди ковзання, що показують на напрямок дії сили удару й положення в цей момент потерпілого. Відзначити характер ґрунтових забруднень на підошві. Сліди сфотографувати, взуття вилучити.

21.                 Разом із фахівцем-медиком оглянути пошкодження на тілі трупа, визначити механізм і характер автотравми. Особливу увагу звернути на характер, форму, розмір і локалізацію ушкоджень, заподіяних транспортним засобом. Виміряти відстань від підошви взуття потерпілого до ушкоджень.

22.                 З урахуванням ушкоджень, виявлених на трупі та одязі, слідів транспортного засобу, встановленого механізму травмування визначити характер, локалізацію пошкоджень і слідів, що могли утворитися на транспортному засобі, що з місця події зник. Надати необхідну інформацію пошуковій групі.

23.                 Забезпечити вилучення зразків речовин і матеріалів, які можуть бути виявлені на транспортному засобі, що зник з місця події. Зразки крові й волосся вилучаються в морзі.

24.                 Здійснити попереднє дослідження слідів для встановлення моделі транспортного засобу, що здійснив наїзд, його кольору, малюнку протектора шин, локалізації та характеру пошкоджень, виду вантажу і т. д.

25.                 При транспортуванні трупа в морг створити умови, які б забезпечували збереження на його одязі й тілі слідів та мікрочастин.

26.                 Продовжити огляд трупа в морзі: -  при належному освітленні ретельно оглянути одяг; виявити на тілі потерпілого сліди протектора і частин автомобіля, що виступають;                - врахувати, що такі сліди можуть проявитися через кілька годин після розтину трупа;                 - забезпечити вилучення верхнього одягу потерпілого, зразків його крові й волосся та слідів.

27.                 Якщо огляд здійснювався вночі, обов'язково повторити його вранці. Забезпечити при цьому охорону місця події.

28.                 Якщо транспортний засіб знаходиться на місці події, а водій утік, оглянути місце водія для того, щоб виявити сліди рук на кермі й обладнанні кабіни, виявити сліди взуття в кабіні й біля транспортного засобу, вилучити чохли із сидіння, визначити характер ушкоджень, які міг отримати водій у момент наїзду, вилучити сліди крові. Якщо рульове колесо зігнуте, висунути припущення, що водій отримав травму грудної клітки.

29.                 Детально дослідити всі пошкодження транспортного засобу, перш за все на його передній частині та деталях, що виступають. Сфотографувати пошкодження. Ретельно і повно описати пошкодження в протоколі огляду.

30.                 За відсутності видимих пошкоджень на деталях автомобіля, з якими міг контактувати потерпілий, здій­снити пошук слідів крові, текстильних волокон, волосся, частин тканини та органів людини, інших речовин. При виявленні плям, схожих на кров, здійснити попередні проби.

31.                 Оглянути колеса транспортного засобу. Зафіксува­ти малюнок протектора, ширину шин, виміряти базу та колію транспортного засобу. Знайти на колесах сліди крові, волосся, частини органів, текстильні волокна, ґрунт. При цьому кожне колесо слід оглянути в умовах його вільного обертання.

32.                 Огляд ходової частини здійснити на оглядовій ямі чи естакаді, застосувавши хороше освітлення. Виявити сліди крові, частини тканин і волосся, текстильні волокна на підвісці, деталях коліс, карданному валі та інших вузлах автомобіля. Зафіксувати сліди ковзання по днищу, а також інші порушення шару ґрунтового забруднення, ділянки осипання ґрунту, що придатні для трасологічного дослідження. При необхідності вилучити зразки нашарувань багна із збереженням їх структури.

33.                 Оглянути днище кузова і визначити джерелопоходження місць підтікань мастила, палива, води, сліди яких виявлені на місці події. Вилучити зразки.

34.                 Вилучити зразки лакофарбового покриття, деревини кузова, вантажу з точною фіксацією місця їх вилучення.

35.                 Якщо підозрюваний транспортний засіб виявлено не на місці події, його огляд здійснюється аналогічно. Додатково фіксується температура двигуна й ознаки проведеного ремонту кузова.

36.                 Обов'язково скласти масштабну схему до протоколу огляду місця події. Сфотографувати транспортні засоби за правилами судової фотографії.

ЗІТКНЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

При огляді місця події слідчий зобов 'язаний:

1.                     Переконатися в тому , що забезпечено охорону місця події та слідів, організовано об'їзд автотранспорту (при цьому встановлені відповідні дорожні знаки). За необхідності забезпечити негайну фіксацію тих слідів і речових доказів, що можуть бути пошкоджені або знищені.

2.                     Уточнити межі огляду місця події. Для цього вияснити характер зіткнення - попутне, зустрічне, кутове (поперечне). Позначити межі огляду мотузкою, стрічкою, підручним-матеріалом, знаками аварійної зупинки.

3.                     Якщо проводяться рятувальні роботи, здійснити фотозйомку дій, що виконуються при цьому для відтворення первинної картини події. З урахуванням того, що фотографічний метод фіксації обстановки дорожньо- транспортної пригоди має основне значення для якісного розслідування (перш за все для проведення автотехнічної експертизи), фотозйомці приділити надзвичайно серйозну увагу.

4.                     Провести оглядову, орієнтовну фотозйомку відповідно до загальних правил фотографування місця події. При оглядовій зйомці бажано використати верхні точки (із верхніх поверхів будинків і т. і.). При фотографуванні місця зіткнення на прямолінійній ділянці дороги зйомку здійснюють не менш як з трьох точок уздовж дороги : з точки , що лежить на лівій межі дороги;  з точки, що лежить на поздовжній осі дороги; з точки, що знаходиться на правій межі дороги.

5.                     На плані чи схемі місця пригоди відзначити точки, з яких здійснювалося фотографування.

6.                     Здійснити детальний огляд місця події для виявлення та фіксації всіх слідів і речових доказів, що утворилися в процесі зіткнення. При цьому необхідно звертати увагу на всі об'єкти, пов'язані з аварією. Усе виявлене відмітити табличками з номерами, обвести крейдою, сфотографувати масштабним способом.

7.                     Знайти сліди гальмування транспортних засобів, зафіксувати їх початок, довжину, вид (суцільні, переривчасті), розміщення та інтенсивність, а також відмінності слідів, залишених різними колесами. Сфотографувати ці сліди. Вимірювати сліди гальмування необхідно від їх початку до осі задніх коліс. Знайти й зафіксувати всі сліди переміщення транспортних засобів: ковзання, котіння, проковзування.

8.                     З урахуванням того, що розслідування ДТП значною мірою залежить від визначення місця зіткнення транспортних засобів, ретельно дослідити обстановку місця події і зафіксувати всі відповідні сліди. Необхідно сфотографувати всі виявлені сліди.

9.                     Оглянути транспортні засоби, вивчити пошкодження і сліди, їх розміщення, форми, розміри, висоту розміщення від рівня дорожнього покриття, встановити наявність у них частин фарби, деревини,   скла   і т. і. Сфотографувати всі виявлені сліди й предмети та вилучити їх.

10.                 У ході перевірки технічного стану транспортних засобів за участю фахівця-автотехніка вилучити поламані чи роз'єднані деталі, вузли чи агрегати, порушення в роботі яких могли викликати ДТП або вплинути на її розвиток. Категорично забороняється повертати транспортні засоби власникам без ретельного дослідження їх ходової частини, гальмової системи та рульового управління, а також світлових приладів ( при зіткненні в темну пору доби).

11.                 Визначити видимість і оглядовість із робочого місця водія кожного транспортного засобу, виконати фотозйомку.

12.                 Якщо огляд місця ДТП здійснюється вночі або за несприятливих кліматичних умов, його слід повторити вранці, після закінчення дощу і т. д.

13.                 При огляді транспортних засобів, що зіткнулися в темну пору доби, необхідно звертати увагу на справність передніх фар, габаритних ліхтарів, відповідність світлових приборів технічним характеристикам транспортного засобу. Пошкоджені лампочки необхідно вилучити для визначення режиму їх роботи при зіткненні. При цьому обов'язково необхідно знайти й вилучити пошкоджену нитку накалювання лампочки.

14.                 У протоколі огляду місця ДТП поряд з іншими даними зазначити тип фотоапарата, що застосовувався, об'єктива, його фокусну відстань. Скласти масштабну схему.

ПЕРЕКИДАННЯ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

 

Перекидання в більшості випадків відбувається під дією сил тяжіння та інерції. У першому випадку перекидання можливе під час руху крутими косогорами, при з'їзді з полотна дороги та виїзді на нього та інше.

При огляді місця події необхідно фіксувати характер нахилу, рельєф місцевості, стан дорожнього полотна, вид вантажу, його розміщення в кузові. Уважно вивчається характер слідів коліс транспорту на проїжджій частині дороги.

Перекидання під дією сил інерції частіше виникає за умови різкої зміни напрямку дороги, при боковому ковзанні транспортного засобу. Необхідно приділити увагу повноті фіксації дорожніх умов з акцентом на відображення поздовжніх і поперечних нахилів дороги, радіуса повороту дороги, радіуса повороту слідів транспортного засобу перед початком заносу чи перекидання, стану дорожнього покриття.

Уважно досліджується також технічний стан транспортного засобу в цілому й особливо ретельно - ходової частини, рульового управління, гальмової системи. Вивчається можливість перекидання транспортного засобу під дією сильного бокового вітру.

Хід та результати огляду місця дорожньо-транспортної пригоди фіксуються в протоколі.

Згідно з вимогами ст. 85 КПК України в протоколі слідчої дії повинно бути зазначено:

·                        місце й дата складання;

·                        посади й прізвище осіб, що проводять дію;

·                        прізвище осіб, що брали участь у виконанні слідчої дії, їх адреси;

·                        роз'яснення їх прав й обов'язків;

·                        зміст слідчої дії, час її початку й закінчення;

·                        усі істотні для справи обставини, виявлені при виконанні даної слідчої дії.

 

До протоколу можуть бути додані фотознімки, матеріали звукозапису, кінозйомок, відеозапису, плани, схеми, зліпки та інші матеріали, які пояснюють його зміст.

Тобто, у протоколі огляду місця події повинні бути зафіксовані всі виявлені сліди, встановлені розміри, пошкодження. Недопустимо не зазначати це у протоколі, посилаючись на те, що вони зображені на схемі, оскільки схема-це тільки додаток до протоколу.

Схема до протоколу огляду місця події складається обов'язково в масштабі. Розміри транспортних засобів вимірюються на місці події або беруться з довідкових матеріалів.